SOL·LICITEM EL COMPLIMENT DEL REGLAMENT I QUE ES CONVOQUI DE MANERA IMMEDIATA EL CONSELL DE POLICIA

SOL·LICITEM EL COMPLIMENT DEL REGLAMENT I QUE ES CONVOQUI DE MANERA IMMEDIATA EL CONSELL DE POLICIA

Escrit el 13/04/2021
Juanjo R.S.

SOL·LICITEM EL COMPLIMENT DEL REGLAMENT I QUE ES CONVOQUI DE MANERA IMMEDIATA EL CONSELL DE POLICIA

Hem registrat escrit adreçat al President del Consell de la Policia, Miquel Sàmper, tot sol·licitant que es convoqui de manera immediata el Consell de Policia ordinari.

 

El darrer Consell, ordinari, de la Policia va tenir lloc el dia 22 de gener de 2021, el qual es va realitzar en tres sessions que van tenir lloc el mateix 22, el dia 29 de gener i el 5 de febrer del 2021.

 

L’art. 13.1 del Decret 145/1996, de 30 d’abril, estableix que el Consell de la Policia s’ha de reunir de forma ordinària cada dos mesos.

 

L’art. 9,c) del Reglament de funcionament del Consell de la Policia determina que la seva funció és garantir el compliment de les lleis i la regularitat de les deliberacions.

 

Tanmateix, a dia 12 d’abril de 2021 no s’ha convocat encara aquest Consell ordinari, on totes les organitzacions sindicals tenen dret a proposar punts de l’ordre del dia, com habitualment es fa.

 

Com a organització sindical representativa dels membres funcionaris del cos de Mossos d’Esquadra-Policia de la Generalitat de Catalunya, sol·licitem que es convoqui el Consell de la Policia ordinari on totes les organitzacions sindicals representatives puguin fer arribar els punts de l’ordre del dia que estan interessats en deliberar o obtenir informació i tractar els punts que van quedar pendents, que no són pocs.

 

______________________________________

                        USPAC, L’ESCUT DELS MOSS@S

 

13 d’abril de 202156-2021 PETICIÓ CONSELL POLICIA 56-2021 PETICIÓ CONSELL POLICIA