USPAC
09/09/2021

TELÈFONS DE GUÀRDIA: COMPENSACIONS I “DESCONNEXIÓ DIGITAL”

És habitual l’assignació de telèfons mòbils corporatius a unitats especialitzades i comandaments per tal que restin en disponibilitat fora dels horaris planificats de treball. Han de respondre davant qualsevol incidència inclús reincorporar-se al seu servei si fos necessari.

J Juanjo R.S.