USPAC
26/07/2023

PRIMER ACORD PARCIAL DE MILLORES 2.023

PRIMER ACORD PARCIAL 2023: CONTINUEM AMB EL CAMÍ MARCAT DES D’UN INICI I EL QUE CONSIDEREM UN PRIMER ACORD DE MILLORES PEL COL·LECTIU SENSE RENUNCIAR A LA RESTA

J Juanjo R.S.