SOL·LICITEM UN CANVI EN ELS CONCURSOS DE PROMOCIÓ QUE AFAVOREIXI L’ACCÈS I LA CONCILIACIÓ A TOTHOM

SOL·LICITEM UN CANVI EN ELS CONCURSOS DE PROMOCIÓ QUE AFAVOREIXI L’ACCÈS I LA CONCILIACIÓ A TOTHOM

Escrit el 16/04/2021
Juanjo R.S.

SOL·LICITEM UN CANVI EN ELS CONCURSOS DE PROMOCIÓ QUE AFAVOREIXI L’ACCÈS I LA CONCILIACIÓ A TOTHOM

 

 

En aquests moments ens trobem en les darreres fases dels concursos de promoció interna de les categories de caporal, sergent i sotsinspector.

 

Cada cop la possibilitat de promoció al cos es redueix més en segons quines destinacions i famílies professionals, degut sobretot què la formula carrera professional versus conciliació familiar és impossible equilibrar-la.

 

Ens trobem que a territori, majoritàriament, molts companys/es han sacrificat la seva projecció professional al cos davant la certesa que el fet de promocionar era igual a perdre la seva destinació o especialitat. Aquesta situació els implica, de facto, assumir una despesa addicional (que no la compensarà el canvi de grau) i la, més que segura, pèrdua de la mateixa conciliació familiar.

 

En la majoria dels casos els beneficis no superen els “riscos”. Això va en detriment del nostre cos, ja que molts companys/es renuncien a aquesta promoció. Aquest sistema nega la possibilitat a molts pares i mares de créixer professionalment al CME. I paral·lelament, aquestes destinacions i especialitats perden la possibilitat de nodrir-se de companys/es amb una gran experiència i coneixements en el seu destí.

 

Exigim a aquesta Administració que faci un esforç real per tal de crear aquests “nous espais d’oportunitat”. Aquest canvi de sistema afavoriria, sens dubte, al nostre col·lectiu, ja que oferiria nous reptes a títol individual, generaria un compromís renovat i exploraria noves motivacions, tan i tan necessàries en el context actual.

 

Per això, hem registrat un escrit adreçat a la Subdirectora General de Recursos Humans, Sra. Cartiel, sol·licitant que en la propera convocatòria de promoció d’ascens en la categoria de caporal, sergent i sotsinspector cada plaça tingui associada una destinació i família professional. I així, poder fer un concurs que afavoreixi realment l’accés de tots i totes i garanteixi una conciliació familiar a la qual no tothom pot ni vol renunciar.

 

Aquesta petició l’elevarem al proper Consell de la Policia, convocatòria que també hem sol·licitat aquesta mateixa setmana, perquè tots els sindicats representatius es puguin sumar a la nostra demanda, la qual considerem que beneficia i molt a tot el col·lectiu, afavorint una conciliació que actualment no existeix.

USPAC, L’ESCUT DELS MOSS@S

 

                                                                         16 d’abril de 2021



60-2021 CONCURSOS PROMOCIÓ 60-2021 CONCURSOS PROMOCIÓ