GRUP DE TREBALL DE PROMOCIÓ I PROVISIÓ

GRUP DE TREBALL DE PROMOCIÓ I PROVISIÓ

Escrit el 17/09/2021
Juanjo R.S.

Com us hem anat informant les darreres setmanes, a través de diferents comunicats i a les visites que s’han anat fent a les Comissaries d’arreu del territori, en data 14/09/21 es va celebrar la primera reunió del Grup de Treball per tal de modificar els sistemes de Promoció i Provisió de llocs de Treball del Cos de Mossos d’Esquadra. Aquestes modificacions, impulsades des de la USPAC, volen revertir en uns sistemes de provisió més justos i uns sistemes de promoció que no imposin, en molts casos, el sacrifici personal en pro de la promoció professional i viceversa. (Comunicat).

En la primera sessió es van definir les qüestions que es tractarien durant aquestes reunions: Canvi en els mèrits dels Concursos, proves, concursos de provisió de llocs de treball de segona activitat, necessitats que els temaris dels concursos de promoció i especialitat siguin facilitats directament per l’administració, permutes, comissions de servei, concursos d’especialitats, promoció al territori i per especialitats.

Aquest darrer punt, el de la Promoció al territori i per especialitats, i el canvi de manera de meritar en els Concursos de Provisió, han estat els que històricament i per la rellevància que suposaria la seva modificació i millora, més ha defensat la USPAC.

Per part de la USPAC es va defensar la necessitat que aquelles places que s’oferissin als nous comandament acabats de sortir del concursos de Promoció, fossin prèviament ofertes als comandaments més antics a través del Concurs de Provisió de llocs de Treball i, un cop fet això, que es fessin les llistes de places vacants, tant per territori com per especialitat. Aleshores, tots aquells que vulguin ascendir, podran fer-ho optant única i exclusivament a les places que ells considerin, sense necessitat de fer-ho a aquelles places que no desitgin.

Així mateix, des de la nostra organització creiem que la territorialització de les places ofertes en un concurs de promoció, només té sentit si aquestes s’assignen de manera definitiva (places genèriques) o a traves de lliure designació (les específiques). Això és el que donaria sentit a aquesta convocatòria, si el que pretenem és conciliar vida personal i expectatives professionals dels funcionaris amb l’incentiu que podran concursar a les places que els siguin més beneficioses per la seva conciliació familiar, la única manera de donar aquesta seguretat pe part de l’administració és assignar les places de manera definitiva.

Davant de la complexitat dels temes a tractar, l’administració ha considerat que aquest grup de treball s’hauria de reunir de manera quinzenal i no mensual, com en un primer moment s’havia establert. D’aquesta manera, es posarà fil a l’agulla a uns canvis que, des de la USPAC, creiem fermament que el seu assoliment serà un gran pas endavant en la conciliació familiar i les expectatives professionals de tots els Mossos d’Esquadra.

De totes les propostes i acords que puguin esdevenir en qualsevol dels punts que abans hem comentat, us informarem a través dels nostres delegats sindicals i els comunicats que publiquem a la web del sindicat.

USPAC, L’ESCUT DELS MOSS@S

17 de setembre de 2021

 232-21 Reunió grup treball PROMOCIÓ i PROVISIÓ 232-21 Reunió grup treball PROMOCIÓ i PROVISIÓ