CONCLUSIONS GRUP DE TREBALL PER LA TERRITORIALITZACIÓ EN ELS CONCURSOS D’ ASCENS

CONCLUSIONS GRUP DE TREBALL PER LA TERRITORIALITZACIÓ EN ELS CONCURSOS D’ ASCENS

Escrit el 19/11/2021
Juanjo R.S.

CONCLUSIONS GRUP DE TREBALL PER LA TERRITORIALITZACIÓ EN ELS CONCURSOS D’ ASCENS

 

El passat dia 16 de novembre va tenir lloc la tercera reunió del Grup de Treball de Promoció i Provisió. En aquesta reunió  es van definir els punts que modificaran els Concursos de PROMOCIÓ del Cos de Mossos d'Esquadra.

 

Aquesta modificació tindrà com a característiques principals:

 

  • Territorialització dels Concursos de Promoció:  Es divideix el territori en 10 agrupacions (RPMB,RPMS,RPMN,RPC,RPG,RPTE,RPPO,RPP,RPCT,Unitats Centrals) i el funcionari podrà presentar-se a una, diverses o totes les agrupacions.

 

  • Periodicitat de les Convocatòries: Anys parells promoció interna i anys imparells concurs de provisió.

 

  • Permanència mínima a la plaça assolida en el Concurs de Promoció: Les places s' assoliran amb caràcter PROVISIONAL, i finalment es determina 3 ANYS (inicialment proposaven 5 anys), com a temps màxim obligatori de permanència a l' agrupació assolida en el moment de l' ascens (és a dir, als 3 anys de ser nomenat com a comandament podràs concursar a totes les places que t’ interessin siguin o no de l’ agrupació inicial assignada). Pel que fa a la GARANTIA de 5 anys a l' agrupació assolida en el moment de l' ascens, aquesta s' elimina i es garanteix que NO ET MOURAN de l' agrupació (manca definir com es farà normativament).   

A l' espera que aquests canvis siguin ratificats en un nou document, on quedi reflectit com es farà aquesta territorialització dels processos de promoció de manera definitiva, hem estat emplaçats a una nova reunió que es farà durant el mes de desembre on s’ acabarà de tractar aquest, i altres temes relacionats amb els concursos de provisió.


 

Des de la USPAC-USCOP, creiem que cada cop estem més aprop d’ alló que vam iniciar, portant la petició de la territorialització de les promocions internes, al Consell de la Policia en data 07/05/2021, amb l’ objectiu de que l’ ascens no comporti una renuncia personal als mossos i mosses d’ arreu de Catalunya. Lluitant perquè la conciliació entre expectatives professionals i la vida personal no esdevingui un repte, sinó una realitat.


 

Si teniu qualsevol dubte en relació a aquest tema, poseu-vos en contacte amb el vostre delegat/da de referència i ell ús informarà més àmpliament.

 

PER UNA CONCILIACIÓ REAL AL CME!

19 de novembre de 2021267- Concurs promoció 267- Concurs promoció