GRUP DE TREBALL DE PROMOCIÓ I PROVISIÓ 21-07-2022

GRUP DE TREBALL DE PROMOCIÓ I PROVISIÓ 21-07-2022

Escrit el 23/07/2022
Juanjo R.S.

GRUP DE TREBALL DE PROMOCIÓ I PROVISIÓ 21-07-2022

 

Ahir, 21 de juliol, vam ser convocats a una nova reunió del Grup de Treball de Promoció i Provisió. Els dos punts tractats van ser:

 

  • Instrucció provisió temporal: Sobre la proposta d’instrucció que ens van fer arribar i vam fer al·legacions, en aquest sentit, USPAC, sempre ha defensat que la temporalitat i provisionalitat ha de ser una excepció en l’accés i provisió de llocs de treball, no pas la regla.

 

Segons la SGRH aquesta instrucció regularà de forma més estricta la provisió temporal del que s’ha anat fent fins al moment, garantint l’aplicació no només dels principis de mèrit i capacitat, sinó també de publicitat i lliure concurrència en la provisió temporal. Aquesta instrucció es publicarà aviat i l’objectiu és acabar de manera progressiva amb la provisionalitat afavorint que es puguin guanyar les places als concursos generals o específics i el més aviat possible. Això exigeix complir amb la freqüència de la publicació dels concursos a la que s’han compromès.

 

Des de la USPAC vetllarem perquè aquest propòsit es compleixi i acabar així amb la provisionalitat.

 

  • Informació sobre l’oferiment previ a la promoció interna territorialitzada de caporal/a, sergent/a i sotsinspector/a: A partir del llistat d’assignació de destins del Concurs General previst pel dia 28 de juliol, poder tenir una previsió de vacants pel concurs d’ascens i oferiment previ, que estimen aproximadament en 369 places de caporal/a, 170 places de sergent/a i 96 places de sotsinspector/a.

 

Des de la USPAC considerem que, en la línia que sempre hem defensat, en aquest oferiment previ primer s’han d’oferir les places als més antics i que actualment encara estan fora de casa. La SGRH es posicionava per mantenir una reserva de places per la nova promoció.

 

Finalment, avui la SGRH ens ha comunicat que ho estudien a fons i publicaran en breu una nota a la intranet informant d’un canvi de cronograma de convocatòries, per publicar l’oferiment previ al setembre i després el concurs d’ascens.

 

També ens han garantit que hi ha un compromís de permanència pel que fa a la promoció interna territorialitzada, com ja es va tractar al grup de treball, i que així quedarà reflectit a la instrucció.

 

USPAC, L’ESCUT DEL MOSS@S

22 de juliol de 2022188. GT concursos 21-07-22 188. GT concursos 21-07-22