-CRONOGRAMA 22-7-2022

-CRONOGRAMA 22-7-2022

Escrit el 23/07/2022
Juanjo R.S.

Bones, us passem la nota publicada a la intranet del CME i cronograma actualitzat:

📌 S'informa de la modificació del cronograma de convocatòries previst, de manera que es posposa al setembre la publicació de l'oferiment previ a les promocions internes de les categories de caporal/a, sergent/a i sotsinspector/a territorialitzades i, en conseqüència, també es posposa la publicació d'aquestes convocatòries.

La SGRH informa que està treballant en aquest oferiment amb la voluntat de poder facilitar que les persones que no han tingut fins al moment l'oportunitat de participar en convocatòries territorialitzades i tenen la seva actual destinació fora de l'àmbit territorial de la seva localitat de residència puguin disposar de l'oportunitat d'aproximar-s'hi abans que s'hi incorporin les persones que accedeixin de nou a aquestes categories. 

La complexitat d'aquests treballs, tenint en compte la coincidència en calendari amb les assignacions provisionals del concurs general, així com la necessitat de fer la millor comunicació possible al respecte, aconsellen i justifiquen aquest canvi en el cronograma.Cronograma 2022 SPS 22.07.22 Cronograma 2022 SPS 22.07.22