Reunió Grup Treball Promoció i Provisió 10-03-23 (II)

Reunió Grup Treball Promoció i Provisió 10-03-23 (II)

Escrit el 13/03/2023
USPAC


REUNIÓ DEL GRUP DE PROMOCIÓ I PROVISIÓ 10-03-23 (II)

Com ja us vam informar el mateix dia 10 de març, en el transcurs de la reunió del Grup de Promoció i Provisió on la SGRH va informar els sindicats de la NO TERRITORIALITZACIÓ dels propers concursos d’ascens de Caporal/a, Sergent/a i Sotsinspector/a, també es va tractar la modificació de la Instrucció 6/2022 sobre la provisió temporal de llocs de treball.

La SGRH va informar de l’ampliació de la comissió de serveis o adscripció provisional voluntària per lactància natural, passant de 12 a 24 mesos, sempre que es disposi d’un document que acrediti aquesta lactància natural.

Així mateix, amb la voluntat d’agilitzar els procediments d’ocupació temporal de llocs de treball, s’ha decidit:

  • Establir terminis pels compliments dels oferiments els quals un cop resolts, les persones que obtinguin aquella plaça NO CALDRÀ que facin el document DAD46.
  • En el cas dels oferiments interns de les mateixes ABP, es farà mitjançant un procediment abreujat que redueixi el temps d’execució d’aquestes ocupacions. Aquest procediment també es vol dur a terme pel què fa als oferiments interns dins d’una regió policial.

Pel que fa a aquest segon punt, la USPAC-USCOP va mostrar el nostre desacord, ja que amb aquest sistema no es complien els criteris de MÈRIT, CAPACITAT i ANTIGUITAT i discriminar a uns funcionaris en un oferiment pel fet de no treballar a la mateixa regió policial on es fa l’oferiment era del tot injust.

Altres punts tractats van ser la modificació dela normativa referent al sistema de permutes i Concursos Específics, tot i que no es van concretar quines serien aquestes modificacions, emplaçant-nos a pròximes reunions per tal de tractar aquest tema.

                                                          USPAC  , L'ESCUT DELS MOSS@S

                                                                                                                  Barcelona, 13 de març de 2023


43. Reunió SGRH 10-03-23 (II) 43. Reunió SGRH 10-03-23 (II)