LA UNIÓ DE SINDICATS MAJORITARIS CONTINUA UNIDA, TREBALLANT PER LES MILLORES DEL COL·LECTIU

LA UNIÓ DE SINDICATS MAJORITARIS CONTINUA UNIDA, TREBALLANT PER LES MILLORES DEL COL·LECTIU

Escrit el 09/05/2023
Juanjo R.S.

A UNIÓ DE SINDICATS MAJORITARIS CONTINUA UNIDA, TREBALLANT PER LES MILLORES DEL COL·LECTIU

 

Amb el primer vistiplau de l’Administració a la negociació col·lectiva i davant de la diversitat de temes a tractar, la unió de sindicats majoritaris continua unida i ha celebrat diverses reunions per perfilar amb detall la primera proposta concreta per tractar a la taula de negociació.

 

Tenim pràcticament finalitzat el desenvolupament de tots els punts amb un consens unitari, per anar tots a una, i que defensarem tots els representants sotasignats.

 

Tot i que estem a l’espera de la reunió de la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal, que se celebrarà els dies vinents, ja hem comunicat a la Subdirecció General de Recursos Humans la necessitat de reprendre l’activitat de la mesa de negociació, i se’ns informi del resultat de la Comissió per continuar avançant en el marc de propostes acordat.

 

Sí, som ambiciosos, com no pot ser d’una altra manera. Som sindicats que única i exclusivament pretenem la millora de les condicions laborals pel col.lectiu del Cos de Mossos d’Esquadra, i anem tots a una.

 

Aquesta negociació, pels temes a tractar, alguns d’ells de gran calatge, no serà un camí de roses, però estem en un panorama en el qual tots els col·lectius estan progressant econòmicament i aquesta vegada no ens volem quedar enrere, ho farem per nosaltres i per les nostres famílies.

 

Això ho hem de tenir clar perquè, si en algun moment es trenquen les negociacions, necessitarem el suport de tot el col·lectiu, inclús d’aquells que estan sent més “negacionistes”, al voler signar un acord de mínims, comencen a tenir clar que aquesta negociació no va de treure mínims, que la part majoritària dels sindicats estem treballant i pressionant per obtenir un acord que dignifiqui de manera notable les condicions i retribucions del CME.

LA UNIÓ FARÀ LA FORÇA!La unió sindical continua La unió sindical continua