ESCALA INTERMÈDIA: 16-11-23 COMISSIÓ SEGUIMENT ACORD

ESCALA INTERMÈDIA: 16-11-23 COMISSIÓ SEGUIMENT ACORD

Escrit el 19/11/2023
Juanjo R.S.

REUNIÓ DE SEGUIMENT DE L’ACORD DE 31 DE JULIOL

 

ESCALA INTERMÈDIA

Ahir 16 de novembre vam fer una nova reunió de la mesa de seguiment de l'acord, amb l’objectiu de continuar amb l’aplicació dels punts. Els punts més rellevants per l’escala que s’han tractat han estat els següents:

 

Primer.- S’ha creat la figura del comandament d’incidències per donar resposta a regions que no tenen suficients caps de torn regional per donar suport als caps de torn. Una figura temporal fins que vinguin els nous comandaments. Seran no presencials i en concepte i retribucions de guàrdia de comandaments. A les regions que tenen sotsinspector/a de CTRO seran entre els sotsinspectors/es, les regions que els CTRO són sergents/es i sotsinspectors/es, entraran igualment els dos a la roda entre els sotscaps d’àrees i els caps de CD de la regió.

 

Segon.- A la propera nòmina 275 caps de torn veuran com s’aplica l’acord i incrementaran les seves retribucions de sergent/a 1 a sergent/a A.

 

Tercer.- A la propera nòmina els sergents/es de la família d’investigació veuran com s’aplica l’acord i se’ls incrementaran les seves retribucions.

A investigació bàsica els sergents/es passaran de nivell 2 a nivell 3.

A investigació avançada els sergents/es passaran de nivell 3 a nivell 4. ES REQUALIFICARAN 108 LLOCS DE COMANDAMENTS (104 intermèdia).

45 sergents/es d’investigació bàsica passaran de sergent/a B a sergent/a C.

59 sergents/es d’investigació avançada passaran de sergent/a C a sergent/a D.

 

Quart.- A la nòmina de desembre, en aplicació de l’acord, 17 sotsinspectors/es veuran incrementades les seves retribucions en adequar el seu nivell retributiu passant al nivell C.


 

 

 

 

 

 

Cinquè.- Hem iniciat en aplicació de l’acord a la catalogació de les places d’especial responsabilitat, igual que el reconeixement de places de la RLT no reconegudes. El primer esborrany ja inclou la figura de: SOTSCAP USC – CAP GRUP DELINQÜÈNCIA URBANA – COORDINADOR/A OAC – ORC – GAV – SUPORT – SOTSCAP UI – RESPONSABLE EDIFICIS ARSET – CAP DE GRUP ARRO – CAP DE GRUP BRIMO – RESPONSABLE TORN CONJUNT APEN – SOTSCAP ÀREA SALES – CAP DE SALA – COORDINADOR SALES – CAP DE TORN ART – CAP OFICINA TÈCNICA – CAP INVESTIGACIÓ ACCIDENTS SOTSCAP URPA.

 

Per a la pròxima reunió, queda valorar les propostes dels sindicats per ampliar el llistat.

 

Com hem anat informant, l’acord signat ha permès aconseguir moltes millores que fa anys que reivindiquem. Algunes ha costat més aplicar-les per la seva complexitat, però els signants de l’acord ho estem fent possible.

 

 

LA UNIÓ FARÀ LA FORÇA!

Catalunya, 17-11-2023Seguiment acord 16-11-2023. Escala Intermèdia Seguiment acord 16-11-2023. Escala Intermèdia