COMENÇA LA NEGOCIACIÓ AL CME

COMENÇA LA NEGOCIACIÓ AL CME

Escrit el 19/05/2023
Juanjo R.S.

LA UNIÓ DE SINDICATS MAJORITARIS AL CME NO ENGANYA: LES NEGOCIACIONS MAI HAN ESTAT ATURADES:

AHIR ES VA CELEBRAR LA REUNIÓ DE RETRIBUCIONS I DESPESES DE PERSONAL PER AL CME I HA APROVAT LES NEGOCIACIONS.

EL PRÒXIM DIA 25 DE MAIG TENIM LA PRIMERA REUNIÓ DE NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA.

Sempre hem mantingut que les negociacions no estaven aturades i que la resta d’informacions que us han anat arribant de certs col·lectius eren interferències interessades. Així us ho demostrem.

 

El dia 08 de maig vam informar de la imminent celebració de la reunió de la Comissió de retribucions i despeses de personal per tractar en exclusiva les propostes que els sindicats vam fer arribar a la Subdirecció General de Recursos Humans, al director general de la Policia i la Secretaria d’Interior. Sempre hem mantingut la veritat, que les negociacions no estaven aturades. Un pas més donat.

 

Per fer memòria, us vam fer arribar un document PDF on sortien totes les propostes.

Aquestes propostes s’aglutinaven en set blocs, per part de l’administració, el dia 9 de març de 2023, amb la següent composició:

 

- Mesures relatives a permisos, vacances, reduccions de jornada i conciliació.

- Altres aspectes amb contingut econòmic (compensació per assistència a judicis i assegurances).

- Revisió de la regulació d’horaris i jornada de treball.

- Actualització de conceptes retributius vinculats a l’especialitat, la disponibilitat, la perillositat, la penositat, la nocturnitat, l’especialitat d’horaris i el treball en caps de setmana, l’especial responsabilitat... + regulació de la disponibilitat.

- Mesures relatives a formació.

- Pla de Carrera Horitzontal.

 

Ara comença la negociació, de la que informarem de manera transparent com es va desenvolupant. Continuem amb una proposta de màxims perquè és el que es mereix el nostre col·lectiu i és el que defensarem a les reunions de negociació. ESPEREM TENIR TOT EL SUPORT PER PART VOSTRA. NOSALTRES, CONTINUAREM UNITS.

 

Catalunya, 19-05-2023

 Comença la negociació al CME Comença la negociació al CME