ARRO: DEMANEM DOTACIÓ DE TAPABOQUES IGNÍFUG

ARRO: DEMANEM DOTACIÓ DE TAPABOQUES IGNÍFUG

Escrit el 18/03/2022
Juanjo R.S.

APABOQUES IGNÍFUG PER A LES ARRO

 

 


Ens consta que s’ha implementat l’EPI dels efectius de la BRIMO amb un tapaboques ignífug per a la cobertura en serveis d’Ordre Públic.

 

No obstant, pels efectius de les ARRO, que també realitzen serveis d’Ordre Públic, aquesta peça no està prevista la seva dotació.

 

Hem adreçat escrit, a la SGRRHH, sol·licitant la dotació d’aquest element de protecció (tapaboques ignífug), el qual permetria un “plus” de protecció davant l’exposició al foc. Tant protegint les vies aèries de la seva inflamació, com garantint desfer-se de la peça de protecció sense causar lesions.

 

USPAC, L’ESCUT DEL MOSS@S

18 de març de 2022