Exposició fums a interior furgons BRIMO

Exposició fums a interior furgons BRIMO

Escrit el 14/03/2023
USPAC


EXPOSICIÓ FUMS A INTERIOR FURGONS BRIMO

En data 20-3-2023, els delegats de riscos laborals de les diferents organitzacions sindicals hem estat convocats per avaluar l’exposició als fums de combustió a l’interior de les furgonetes de la BRIMO.

Des de la USPAC, aquesta incidència va ser comunicada a la darrera reunió amb la CGRO (gener 2.023), i vam sol·licitar expressament, el seguiment d’aquesta incidència que podria afectar greument a la salut dels companys/es.

Per part de la SAUC ens va traslladar la detecció d’aquesta incidència en una remesa i model concret de vehicles (Sprinter 319 -4 anys d’antiguitat).

Companys/es, tant de la BRIMO com d’altres destinacions, si durant el vostre servei detecteu qualsevol incidència relacionada amb la combustió, presència de fums contaminants o similar en els habitacles interiors dels vehicles contacteu amb nosaltres mitjançant el mail de  riscoslaborals@uspac.cat.

USPAC, L’ESCUT DEL MOSS@S

 

  Barcelona, 14 de Març de 2023

 46. Avaluació Riscos Fums Furgons BRIMO 46. Avaluació Riscos Fums Furgons BRIMO