EL TSJC CONFIRMA QUE ELS MEMBRES DE L’ESCALA EXECUTIVA I SUPERIOR NO PODEN TENIR UNA SEGONA ACTIVITAT “A MIDA”

EL TSJC CONFIRMA QUE ELS MEMBRES DE L’ESCALA EXECUTIVA I SUPERIOR NO PODEN TENIR UNA SEGONA ACTIVITAT “A MIDA”

Escrit el 05/11/2020
USPAC


El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona va estimar la demanda d’USPAC i va declarar la nul·litat de la Instrucció de Segona Activitat quant a permetre a inspectors, intendents, comissaris i majors una mena de prejubilació als 55 anys, en detriment de l’escala bàsica i intermèdia.

 

La Instrucció de Segona Activitat impugnada establia que als 55 anys els membres de les escales superior i executiva podrien ser adscrits a llocs que no comportessin assumir responsabilitats operatives, coordinar o dirigir equips operatius, ni estar disponibles permanentment, sense disminució del sou ni perdre la categoria.

 

El sindicat de l’escala bàsica SAP-FEPOL es va personar al procediment per defensar a l’administració, oposar-se a la demanda d’USPAC i mantenir els privilegis dels intendents i comissaris en detriment dels drets dels seus afiliats. “Favors amb favors es paguen”. Tant és així que inclús van interposar recurs contra l’esmentada Sentència.

 

Finalment el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha confirmat la nul·litat de la Instrucció de Segona Activitat. No podran passar a la volguda “reserva activa” els membres de les escales superior i executiva com defensa la Subdirectora General de Recursos Humans.

 

El següent pas és intentar fer-ho mitjançant el nou Decret de Segona Activitat, tot i que a hores d’ara no poden fer-ho perquè el Consell de la Policia està suspès a instància del mateix SAP-FEPOL.

 

CONTINUEM LLUITANT PER TOT EL COL·LECTIU!


148-COMUNICAT SENTENENCIA TSJC SEGONA ACTIVITAT 148-COMUNICAT SENTENENCIA TSJC SEGONA ACTIVITAT