Instrucció 1-2020, jornada treball suport i TBS

Instrucció 1-2020, jornada treball suport i TBS

Escrit el 03/01/2021
Juanjo R.S.

 Instrucció 1/2020, de 19 de març, sobre la jornada de treball de les persones funcionàries del CME de l’escala de suport i d’aquelles en llocs de suport tècnic a la funció policial. Instrucció 1/2020, de 19 de març, sobre la jornada de treball de les persones funcionàries del CME de l’escala de suport i d’aquelles en llocs de suport tècnic a la funció policial (ARIACT. Data modificació: 20/03/2020)