REUNIÓ COMISSIÓ PERMANENT SEGONA ACTIVITAT (COPSA) 21-05-2021

REUNIÓ COMISSIÓ PERMANENT SEGONA ACTIVITAT (COPSA) 21-05-2021

Escrit el 24/05/2021
Juanjo R.S.

REUNIÓ COMISSIÓ PERMANENT SEGONA ACTIVITAT (COPSA)  21-05-2021

 

El divendres, dia 21-05-2021 es va celebrar la COPSA, on vàrem tractar com a punts més importants els següents, dels quals us fem un resum i us presentem algunes graelles amb dades interessants:

 

1. Segona activitat.

Situació actual de la ocupació de llocs de treball de segona activitat al CME (S’haurien de sumar 54 expedients més de segona activitat que es troben en estat de tràmit):

 

Moss@s del CME amb 57 anys o més que no es troben en la situació administrativa especial de segona activitat. Hem demanat que ens detallin d’aquestes dades els destins, per saber si són places a ocupar en segona activitat o no. Ens ho diran a la propera reunió.

 

Situació actual de llocs de suport tècnic ocupats al CME. Encara s’haurien de sumar 28 expedients per resoldre.

2. Criteri d’assignació als llocs de treball en 2a activitat i catàleg de llocs de 2a activitat. Ja comencen els problemes amb l’assignació de places de segona activitat al CME. En alguns destins, tot i que segons el catàleg de segona activitat hi ha places disponibles, no s’acaba d’assignar aquesta plaça a l’agent sol·licitant i es demora la seva incorporació.

 

Hem exigit que es faci per ordre de sol·licitud petició de passi a la situació de segona activitat. I que, si hi ha places disponibles segons el catàleg de llocs de treball, s’assigni la plaça sense més dilació. A veure si ara obrirem un altre “xiringuito pels amics”.

 

 

3. Funcionament de l’oficina d’atenció als Moss@s sobre les segones activitats i llocs de suport tècnic no policial.  Després de molts anys de petició, per part d’USPAC, d’aquesta oficina, per fi ha arribat. En un primer moment, s’ha establert a l’ABP de l’Eixample de Barcelona i està començant a funcionar. Es farà la interlocució inicial amb l’agent que rebi la resolució d’incapacitat permanent total per assessorar-lo, i també ajudarà als tràmits de retirada d’arma i lliurament de TIP als agents que es resolgui la seva IPT.

Esperem que s’implementi arreu del territori a cada regió policial.

 

4. Petició de les funcions i disponibilitat que realitza en segona activitat les escales intermèdia i superior. LA SGRH manifesta que hi ha una resolució judicial pel mig (presentada USPAC per acabar amb els privilegis de la escala executiva i superior; hem guanyat en primera instància). I que actualment es regeix pel que marca l’ordre que regula les funcions per a TOT el col·lectiu de Moss@s, sense distincions entre categories (tal i com ha de ser, amb les funcions pròpies de cada escala). No sabem perquè en aquest punt el representant de l’escala bàsica, del SAP-FEPOL, ha sortit en defensa de les escales executiva i superior, suposem perquè es van personar judicialment en defensa d’aquestes escales... és el que té ser el sindicat groc.

 

5. Terminologia sobre funcions segona activitat “actuacions policials operatives” i “restabliment de l’ordre i la seguretat”. Des del servei de vigilància mèdica, de la SGRH, diuen que han canviat aquests termes per uns altres més clínics i ens els faran arribar.

 

La Directora de Prevenció de Riscos i Salut Laboral ha manifestat que s’estava treballant en un document, amb la Comissaria General Tècnica, per fer les adaptacions al lloc de treball i els ítems a marcar per la seva aplicació. USPAC ha demanat que es traslladi aquest tema, de les adaptacions al lloc de treball, al Comitè de Seguretat i Salut Laboral. Un cop allà, que es tracti amb els delegats de prevenció de riscos laborals, ja que les adaptacions és un tema de prevenció de riscos.

 

També hem demanat que es faci la Instrucció, tal com preveu el Decret vigent de Segona Activitat 246/2008, que reguli el procediment de les adaptacions al lloc de treball.

 

6. Nou Decret de Segona Activitat. La SGRH ha manifestat que fins que no hi hagi un nou govern no es podrà reprendre, novament, el “simulacre” de negociació que s’estava fent fins ara. USPAC reitera que no vol cap modificació de l’actual Decret, sinó el seu compliment.

 

USPAC, L’ESCUT DELS MOSS@S

 

                                                          Barcelona, a 24 de maig de 2021136-21 Escrit Reunió COPSA. 21-05-21 136-21 Escrit Reunió COPSA. 21-05-21