REUNIÓ COPSA 15-12-2021

REUNIÓ COPSA 15-12-2021

Escrit el 20/12/2021
Juanjo R.S.

RESUM DE LA COPSA 15-12-2021

 

Dimecres, 15 de desembre de 2021, es va reunir de nou la COPSA de manera telemàtica. Us informen dels punts mes rellevants de la reunió:

 

La subdirecció ens informa de dades estadístiques sol·licitades pels sindicats:

 

  • 513 treballadors es troben en segona activitat. D’aquests gairebé la meitat són mèdiques i la resta per edat i 71 en tràmit.

  • També ens faciliten dades dels Tècnics de Suport no Policial (TSNP): 313 places ocupades, 47 en tràmit, 38 vacants.

 

Tanmateix un dels punts proposats per USPAC era l’aclariment dels requisits per passar a segona activitat per raons mèdiques, ja que darrerament ens arriba que majoritàriament s’està prioritzant les adaptacions al lloc de treball.

 

També el temps de resolució per passar a segona activitat és excessiu...tant que la majoria són cridats per l’ICAM abans de que finalitzi el tràmit per passar a segona activitat. Així mateix, fa temps que estem avisant de la homogeneïtzació de les funcions atribuïdes als treballadors que es troben en segona activitat. El Decret 246/2008 és molt clar en aquest aspecte i hi ha un catàleg de places (obsolet), però no hi ha un criteri homogeni i és el cap qui decideix quins lloc de treball poden ser de segona activitat, i quins no ho són, variant segons els destins.

 

Ens comuniquen que saben que hi ha aquesta problemàtica i que treballaran per resoldre que a cada comissaria hi hagi els mateixos criteris. Mateixa resposta donada en anterior COPSA, però encara continua tot igual.

 

Un altre punt molt rellevant és la mobilitat dels TSNP. Si per raons personals, algun tècnic de suport no policial canvia de domicili, l’administració no contempla que pugui canviar el lloc de treball proper al nou domicili personal. Segons la Subdirecció, això no es pot fer i és impossible. Proposen que a la modificació del decret on l’administració i la resta de sindicats han acordat eliminar la figura del TSNP (USPAC va votar en contra), passin tots a segona activitat i així tindrien més mobilitat...

Aquesta resposta, insistim, és una vergonya!!

 

 

USPAC, L’ESCUT DEL MOSS@S

 

20 de desembre de 2021288- 21 COPSA 15-12-2021 288- 21 COPSA 15-12-2021