REUNIÓ COPSA 11-03-2022

REUNIÓ COPSA 11-03-2022

Escrit el 14/03/2022
Juanjo R.S.

REUNIÓ COPSA 11-03-2022

 

Divendres, 11 de març de 2022, es va reunir de nou la COPSA de manera presencial. Us informen dels punts més rellevants tractats a la reunió:

 

La Subdirecció General de Recursos Humans ens informa de les dades estadístiques sol·licitades pels sindicats:

 

  • 463 treballadors es troben en segona activitat. D’aquests gairebé la meitat són mèdiques i la resta per edat. Hi ha 67 en tràmit.

  • També ens faciliten dades dels Tècnics de Suport No Policial (TSNP): 350 places ocupades. 11 en tràmit pendent de la modificació de la RLT, 9 sol·licituds en fase prèvia i 24 vacants.

 

Un dels punts proposats per USPAC era l’aclariment sobre què passarà en el moment que no quedin places per crear de TSNP. Quin criteri adoptarà la Subdirecció General de Recursos Humans a l’hora de tramitar les sol·licituds de les persones amb Incapacitat Permanent Total. Sobre aquest punt ens comuniquen que quan s’acabin les places, hauran d’esperar al nou Decret, a hores d’ara no hi ha previst la creació de noves places.

 

Sobre la problemàtica amb l’oferiment de places de Tècnic de Suport no Policial, en moltes ocasions lluny del domicili o lloc de treball on es tenia la plaça quan hi ha limitació de les capacitats per conduir; per part de la Subdirecció, la resposta ha estat que existeix el transport públic. Està clar que l’empatia i la forma de tractar aquestes situacions especials no són el fort d’aquesta Subdirecció.

 

També s’ha sol·licitat com tramitar un canvi de destí per les persones del CME que es troben en segona activitat. Ens informen que, de moment, s’ha de fer mitjançant el DAD-46.

 

Així mateix, fa temps que estem advertint de l’homogeneïtzació de les funcions atribuïdes als treballadors que es troben en segona activitat. El Decret 246/2008 és molt clar en aquest aspecte i hi ha un catàleg de places (obsolet), però no hi ha un criteri homogeni i és el cap qui decideix quins llocs de treball poden ser de segona activitat, i quins no ho són, variant segons els destins. Ens comuniquen que s’està fent reunions a les regions per tal que els comandaments de totes les regions tinguin un criteri homogeni i s’està explicant l’ordre que hi ha vigent.

 

Volem recordar i així ho hem manifestat SEMPRE que USPAC està en contra de la modificació del decret de segona activitat.

És una vulneració i retallada de drets INADMISSIBLE!

 

 

USPAC, L’ESCUT DEL MOSS@S

13 de març de 2022COPSA 11-03-2022 COPSA 11-03-2022