COMISSIÓ PERMANENT SEGONA ACTIVITAT 22-12-2022

COMISSIÓ PERMANENT SEGONA ACTIVITAT 22-12-2022

Escrit el 26/12/2022
Juanjo R.S.

COMISSIÓ PERMANENT SEGONA ACTIVITAT 22-12-2022


 

Dijous, 22 de desembre es va reunir el Comitè Permanent per la Segona Activitat de manera presencial. Aquests són els punts que es van tractar.

 

Primer de tot, us recordem que en l’anterior reunió de la COPSA, es va posar de manifest per part de l’Administració, que s’havia de fer una reunió monogràfica per tal de debatre sobre les funcions específiques dels efectius en segona activitat i sobretot, acotar la definició d’”operativitat”. Per raons d’agenda, no s’ha pogut celebrar aquesta reunió, al nostre entendre, molt important.

 

TSNP: 22 sol·licituds en tràmit, 26 vacants entre BCN i Sabadell

 

SEGONA ACTIVITAT: El temps mitjà per tal de resoldre les sol·licituds de segona activitat per raons d’edat, és d’un mes. Vigilància de la Salut continua amb mancances greus de personal mèdic.

 

DADES ESTADÍSTIQUES:

Nombre total de Tècnics de Suport No Policial; 366.

Persones funcionàries en segona activitat; 465.

Persones funcionàries amb més de 56 anys i que no han sol·licitat passar a segona activitat; 674.

 

Analitzant les dades, sobta que hagin més agents que no volen passar a segona activitat que els que hi ha actualment, tenint en compte que dels 465 efectius, molts són per raons mèdiques.

 

MODIFICACIÓ DEL DECRET DE SEGONA ACTIVITAT: Encara que no se sap amb seguretat quan entrarà en vigor aquesta modificació. L’Administració ens informa que es va demanar el tràmit d’urgència, però no s’ha acceptat.


 

USPAC continua amb el seu posicionament, en contra de la modificació del decret 246/2008, per la retallada de drets qeu suposaria la seva aplicació.


 

USPAC, L’ESCUT DEL MOSS@S

 

Barcelona, 22 de desembre de 2022297 - COPSA 22-12-2022 297 - COPSA 22-12-2022