Impugnem la Modificació del Decret de 2a Activitat

Impugnem la Modificació del Decret de 2a Activitat

Escrit el 17/03/2023
USPAC


 LA SECCIÓ QUARTA DEL TSJC JUTJARÀ LA REFORMA DEL

DECRET DE SEGONA ACTIVITAT

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha admès a tràmit la primera demanda interposada pels serveis jurídics d’USPAC contra la modificació del Decret de Segona Activitat.

A finals de l’any 2019 es va iniciar per part de la Subdirectora Esperança Cartiel una campanya de pim-pam-pum contra els mossos amb malalties o discapacitats. Des del principi ens vam oposar a les modificacions preteses com ara limitar les adaptacions als llocs de treball o fer fora als companys amb una discapacitat.

Malgrat aquesta lluita sindical en solitari des de fa més de 3 anys, finalment el Govern de la Generalitat, a instàncies del Conseller Joan Ignasi Elena, va dictar el Decret 27/2023, de 21 de febrer, que suposa una discriminació a tots aquells membres del cos que puguin tenir una discapacitat o un accident en acte de servei amb minva de les seves facultats. En aquests casos, els companys haurem d’escollir entre l’expulsió del cos o la pèrdua de la prestació per incapacitat que rep qualsevol persona.

Al final, ens tracten com un número més dins d’una administració indolent més preocupada pels interessos partidistes i la imatge del polític de torn que està al capdavant, que per les 18.000 persones que formem aquest cos.

Des de la USPAC no podem acceptar discriminacions dins el cos promogudes per gent que ens odia, ni cap retallada de drets com hem tingut en els darrers anys amb pactes i acords fruit d’interessos d’alguns per sobre del col·lectiu. Vam ser l’únic sindicat que es va oposar a la modificació dins la Comissió Permanent de Segona Activitat (COPSA) que vam impulsar el 2017, i continuarem amb la defensa de tots aquells que també es puguin veure afectats per una incapacitat en un futur.

                                              USPAC, L’ESCUT DELS MOSS@S

                                                                                                              Barcelona, 16 de març de 2023


49. Impugnació Modificació Decret 2a Activitat 49. Impugnació Modificació Decret 2a Activitat