SEGONA PART DE LA COPSA 18-04-23 (II)

SEGONA PART DE LA COPSA 18-04-23 (II)

Escrit el 20/04/2023
USPAC


SEGONA PART DE LA COPSA, CELEBRADA EL 18-04-2023

Aquest dimarts dia 18 d’abril, ens hem reunit per finalitzar els punts de l’ordre del dia de la Comissió Permanent de Segona Activitat, amb els principals punts tractats.

Catàleg de llocs de treball. Tornen a donar llargues i ens diuen que ho enviaran per Mail. Amb el nou Decret de reestructuració de la funció policial, es modificarà aquest catàleg i s’actualitzarà amb els nous destins.

Regulació tasques TSNP. Ens diuen que no queden clares les tasques a realitzar pels TSNP ni ho tenen en cap document. No tenen establert ni saben les diferències entre les tasques de TSNP i les de segona activitat.

Gestió dels agents de la segona activitat. USPAC torna a posar sobre la taula l’Oficina del Moss@ a nivell regional com ajuda a les incorporacions i formacions dels agents amb incapacitat, baixes de llarga durada i segona activitat, entre altres, però sembla que aquest projecte ja ni tan sols es contempla.

Es peticiona que dintre del catàleg de llocs de segona activitat, es detalli les funcions de cada lloc de treball per saber si aquestes es poden dur a terme i que no hi hagi disfuncions entre els comandaments i els agents afectats.

Ordre de funcions en segona activitat. Encara no saben les funcions. La primera conclusió és que no es pot crear una ordre de funcions sense tenir en compte la nova estructura del cos, així que va per llarg.

La tècnica ha creat un grup de treball de vint persones per fer un estudi basat en sis blocs per desglossar les funcions: 1. Gestió i suport de l’activitat policial, 2. Activitats tècniques i d’especialitats, 3. Assessorament del comandament, 4. Suport a la presa de decisions (suport al cap de torn, anàlisis, tractament de dades, planificació i suport de dispositius,..) 5. Representació, 6. Formació, capacitació i entrenament en diferents aspectes.

Ens emplacen per a la pròxima reunió de la COPSA dintre de tres mesos.

USPAC, L’ESCUT DEL MOSS@S

Barcelona, 20 d’abril de 2023


72. Comunicat COPSA 18-04-2023 72. Comunicat COPSA 18-04-2023