PASSI DELS ADVOCATS D’INTERIOR A PRESIDÈNCIA

PASSI DELS ADVOCATS D’INTERIOR A PRESIDÈNCIA

Escrit el 21/07/2021
Juanjo R.S.

NOTA DE PREMSA

PASSI DELS ADVOCATS D’INTERIOR A PRESIDÈNCIA

 

1. Des de la USPAC, com a sindicat representatiu del Cos de Mossos d’Esquadra, rebutgem que el Departament d’Interior es deslliuri de la seva obligació de defensar penalment als membres del cos de Mossos d’Esquadra. Considerem inacceptable que el Conseller d’Interior accepti els xantatges polítics, a canvi de mantenir la seva cadira.

 

2. És el primer peatge polític que paguem els mossos i que té per finalitat que cap mosso sigui defensat pels advocats de la Generalitat. Com així ha estat reconegut pel diputat, que realment porta les regnes de la Conselleria d’Interior, l’Il·ltre. Sr. Xavier Pellicer (CUP).

 

3. Amb el passi dels advocats d’Interior a Presidència aconsegueixen tres coses:

 

  1. Que no es pugui fiscalitzar la seva actuació pels representants dels mossos al Consell de la Policia, ja que ara estaven emmarcats dins la Secretaria General.

 

  1. Que es perdi l’especialitat en la defensa dels interessos dels mossos pels advocats penalistes d’Interior, en favor d’altres advocats no especialistes.

 

  1. Que la defensa en un Jutjat dels mossos quedi supeditada a directrius totalment polítiques, controlades pel partit que dona suport al Govern i per les diferents associacions que, a més, són subvencionades per la Generalitat per perseguir judicialment les actuacions dels mossos. Ells decidiran quan i com es dona defensa a un mosso o, en el seu cas, si és preferible deixar-lo caure.

 

4.  USPAC ha donat ordre als seus serveis jurídics perquè es personin com acusació particular en defensa dels mossos agredits per manifestants violents, així com que es demani la màxima pena per cadascun d’ells.

 

21 de juliol de 2021193-21 NOTA DE PREMSA ADVOCATS 193-21 NOTA DE PREMSA ADVOCATS