Denuncia UTI Manresa

Denuncia UTI Manresa

Escrit el 06/08/2021
Pepe RO


DENÚNCIA A INSPECCIÓ DE TREBALL PER LES CONIDICIONS DE TREBALL A LA UNITAT TERRITORIAL D’ INVESTIGACIÓ DE MANRESA.

 

En data 04 de maig USPAC va rebre les queixes dels agents destinats a la Unitat Territorial d’ Investigació de la RPC, els quals manifestaven que el sistema d’ aire condicionat o refrigeració del seu despatx, situat a la comissaria del Cos de Mossos d’ Esquadra de Manresa, feia un soroll molt fort, generant una enorme molèstia als agents que hi treballaven diàriament.

 

En data 05 de maig, el delegat sindical d’ USPAC a la RPC va informar d’ aquesta incidència a la Cap d’ Administració Regional via e-mail per tal de solucionar aquesta situació el més aviat possible, rebent com a resposta que es passaria el cas a l’ enginyer de la Regió Policial per tal de que fes la corresponent visita i inspecció.


 

Dos setmanes després, els agents de la UTI Manresa van informar que el soroll persistia i que no s’ havia solucionat res, per aquest motiu el delegat sindical a la RPC, i el delegat de Riscos Laboral de la USPAC, es van personar al despatx i van prendre les medicions del soroll que provocava l’ aparell de refrigeració, així com de la temperatura a l’ interior del despatx. El resultat va ser d’ una medició de 38`6 decibels mentre el climatitzador estava aturat, i de gairebé 60 decibels quan estava en funcionament.

Pel què feia a la temperatura a l’ interior del despatx, el resultat va ser de 28 graus a les 10:30 hores.


 

Aquests fets es van posar en coneixement de la Comissió de Salut Laboral del Cos de Mossos d’ Esquadra, i en data 11 de juny, funcionaris d’ aquesta unitat es van desplaçar a la Comissaria dels Mossos d’ Esquadra de Manresa. El resultat de la inspecció va ser, segons la responsable de la GTI, que en el despatx en qüestió no hi havia cap soroll perquè no hi havia instal·lada cap màquina.


 

Davant d’ aquest sorprenent resposta, el delegat sindical de la USPAC es va posar en contacte telefònic amb la responsable de la gestió d’ infraestructures dels cossos operatius del departament d’ interior, qui en data 28 de juliol va contestar via e-mail, que en relació al soroll del despatx de la UTI Manresa, s’havien fet treballs per millorar, així com que també s’havia fet una medició sonora pels tècnics de PRL que indicava que es trobava en els rangs normatius. També havien fet una recomanació per intentar millorar el soroll de fons i així ho farien. Tot i que no es podria executar cap actuació fins el 2022.


 

Queda clar que la USPAC va intentar que es solucionés una problemàtica que afectava, i actualment encara afecta, a tots els agents que treballen al despatx a la Unitat Territorial d’ Investigació de Manresa, però lluny d’ aportar solucions, el que ha fet l’ Administració ha estat negar una situació que afecta a la salut dels treballadors i pretén dilatar la resolució d’ aquesta incidència a l’ any 2022.

Així doncs i davant d’ aquests fets, la USPAC ha presentat un escrit de denúncia adreçat a la Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social de Barcelona, amb l’ objectiu que sigui aquest organisme qui faci les accions necessàries per tal de posar fi a una situació que s’ hauria d’ haver solucionat de manera immediata, i que en cap cas es pot posposar un any qualsevol actuació de millora.


 

USPAC, L'ESCUT DELS MOSS@S


Denuncia IT UTI Manresa Denuncia IT UTI Manresa