CURS OPERADOR/A SALA: DESCENTRALITZACIÓ I ALTRES

CURS OPERADOR/A SALA: DESCENTRALITZACIÓ I ALTRES

Escrit el 06/10/2021
Juanjo R.S.

RECLAMEM FORMACIÓ PER A TOTS ELS OPERADORS DE LA SALA REUS.

I FORMACIÓ DESCENTRALITZADA AL CME

________________________________________________

 

 

 

Des del nostre sindicat es venen efectuant gestions, amb els Caps de la Sala de Reus, per tal que es gestioni la propera edició del Curs de Sala de manera transparent i justa pel que fa al criteri d’assignació de les places.

 

Actualment, i en previsió que s’incorporin en breu 65 efectius pel tancament de la Sala de Girona, s’està treballant en una nova edició del curs. Aquesta edició que, a dia d’avui, ens consta que només s’oferirà a 40 efectius (totalment insuficient) ens diuen que només s’oferirà als efectius de l’últim oferiment.

 

Hi ha companys/es que porten més temps a Sala i no tenen el curs. Tant dels anteriors oferiments com de l’últim concurs general i efectius amb plaça definitiva. Per tant, creiem totalment injust que s’ofereixi el curs amb els criteris que han decidit actualment. Haurien de tenir prioritat en aquest ordre:

 

  • Els que tenen plaça definitiva i encara no tenen el curs.

  • Els que estan en adscripció provisional i no tenen el curs donant prioritat als que fa més temps que estan a Sala i no han tingut l’opció de fer-lo.

 

Així mateix, hem sol·licitat de nou que el més encertat és formar a tothom oferint les edicions que facin falta. La formació hauria de ser una prioritat en el nostre treball i més si parlem d’unitats concretes que precisen d’una formació especialitzada.

 

Aprofitem també per sol·licitar a la Subdirecció General de Recursos Humans, un cop més, formació descentralitzada per tal d’afavorir la conciliació familiar al Cos de Mossos d’Esquadra i que tothom pugui d’aquesta forma tenir accés a aquesta formació facilitant-li dita conciliació.

 

 

USPAC, L’ESCUT DELS MOSS@S

 

 

Reus, 6 d’octubre de 2021241- 2021 Curs Sala i Formació 241- 2021 Curs Sala i Formació