RESUM REUNIÓ RPC 14-12-2021

RESUM REUNIÓ RPC 14-12-2021

Escrit el 20/12/2021
Juanjo R.S.

 

REUNIÓ REGIONAL RPC 14-12-2021

________________________________________________

 

De les qüestions plantejades per USPAC a la reunió regional de la Regió Policial Central i alguns altres temes tractats, es recull els següents:

 

Primer, volem tornar a remarcar.- Que per part de la nostre sindicat, volem agrair el tracte i l’interès amb el què, els Caps de la Regió Policial Central, han atès a les qüestions plantejades. La visible voluntat de millora de les condicions dels agents que hi treballen i la solució dels problemes que hi poden haver. Dit això, les bones intencions sovint queden en no res si no van acompanyades de fets i resultats. Així mateix, des d’USPAC, ens alegrem d’aquesta predisposició i aquest tarannà, ja que facilita la comunicació tant d’una banda com de l’altra.

 

Segon.- Punts tractats d’afectació a tota la RPC.

 

2.1.- S’ha sol·licitat que els membres del cos quan hagin d’assistir a judici puguin disposar d’una hora abans i 15-20 min després d’aparcament municipal gratuït al igual que els nostres companys de la Policia Local, als ser un pàrquing municipal els caps faran gestions amb l’ajuntament per intentar d’aconseguir el demanat, però no han sigut molt optimistes amb la resposta per part de l’ajuntament.

 

2.2.- Reiterem la manca d’espai als nous vehicles mampara. Els agents que superen els 1’80 cm d’alçada i que, a causa de la col·locació de la mampara dels detinguts, tenen molts problemes de mobilitat, comoditat i funcionalitat quan seuen al seient de copilot no es pot obrir la guantera i gairebé no es poden moure. El Sots cap de la regió manifesta que tenen coneixement d’aquests fets i que l’Intendent Saumell també te coneixement. Per part d’USPAC considerem que la seguretat dels agents i treballar en condicions òptimes, i més tractant-se de l’habitacle del vehicle, és prioritari i, per tant, aquesta problemàtica s’ha posat en mans dels nostres serveis.

 

2.3.- S’ha demanat formació als agents en matèria d’accidents de trànsit, ja que tenim ABP’s que en segons quins escamot i horaris no disposen d’agents de l’especialitat. Referent a aquest tema ens informen que prepararan jornades per realitzar la formació.

 

2.4.- Formacions dins l’horari laboral, es informen que intentaran que així sigui, que si en algun cas particular no es pot assistir fora d’horari que es parli i intentaran canviar el dia al company que no hi pugui assistir.

 

2.5.- Referent a millora de la seguretat perimetral de les Comissaries, s’han anant implantant més càmeres.

 

 

 

 

2.6.- Manca de vehicles i sobre tot de 4x4, ens informen que estan arribant vehicles i que s’aniran distribuint per la Regió, tant a Berga com a Solsona enviaran vehicles tracció a les quatre rodes, però tot terreny amb reductora no ha d’arribar cap, ja que sembla ser que no s’han comprat. Ens donen la possibilitat que si tenim coneixement d’algun tot terreny pur a algun lloc i no faci falta per la ubicació del territori els informen i intentaran de demanar-ho.

 

Tercer.- Punts tractats d’afectació l’ABP BAGES.

 

3.1.- Manca d’espai al despatx de fures, hi són conscients i intentaran buscar solucions, de moment han posat un armari ubicat fora del despatx per tal de poder guardar material. A més es comprometent a fer una reunió al grup de fures.

 

3.2.- Un tema reiteratiu són les temperatures inadequades, ens informen que el dia 22 d’aquest mes es canvia la caldera de l’ABP, també ens informen que es canviaran les refredadores abans d’arribar l’estiu de diverses ABP’s.

 

Quart.- Punts tractats de ABP SOLSONÈS.

 

4.1.- Un altre tema reiteratiu és la manca de Caporals a l’ABP. Tenint en compte que, a tres escamots tenen un segon caporal però amb algun tipus de reducció, en un altre escamot el segon caporal només pot fer servei de porta, i a l’altre escamot només hi ha un sol caporal. I que tot això comporta una sèrie de perjudicis, tan pels caporals que han d’estar canviant de torn per cobrir els serveis, com pels agents que han d’assumir tasques que no els hi són pròpies, com és fer de cap de torn.

El Sots Cap de la Regió és coneixedor d’aquests fets i com ja va dir a l’anterior reunió van demanar caporals, però malauradament no han arribat, han tornat a demanar i tenen l’esperança de que arribi algun.

 

4.2.- Referent a la petició d’un vehicle unimanpara, ens informen que sembla ser que no s’ha equipat cap dels nous vehicles amb aquest sistema.

 

Cinquè.- Punts tractats ABP BERGUEDÀ.

 

5.1.- L'etilòmetre es troba en molt mal estat, ens diuen que demanin un i no hi haurà problema en portar un altre.

 

Sisè.- Punts tractats CD Moià.

 

6.1.- Instal·lacions petites, són conscients i n’hi ha diversos projectes però que encara no se sap com quedarà definitivament atès que les instal·lacions són municipals.

 

 

 

 

 

6.2.- Manca d’efectius i comandament, referent a aquest tema ja ens informen els Caps, que fins que no hi hagi unes instal·lacions on puguin haver-hi més agents en condicions dignes, no ampliaran els efectius. Referent als comandament es farà tot el possible per posar-hi.

 

6.3.- Manca de cobertura tant de mòbil com d'emissora. Des d’USPAC es demana la possibilitat de dotar d’un telèfon via satèl·lit. Es informen que primer faran un estudi de cobertura per comprovar els sector ja que en anterior ocasions s’ha pogut solucionar amb instal·lació de més repetidors. Però no es tanquen a la possibilitat del telèfon via satèl·lit si fos el cas i n’hi ha possibilitat, ja que desconeixen si al cos hi ha aquest servei.

 

 

Setè.- Punts tractats ABP VIC.

 

7.1.- Manca de tanca d'accés al pàrquing soterrani de vehicles policials, ens informen que atès que la tanca de fibra no pot aturar a un vehicle, han instal·lat un altre càmera per poder tenir tota la zona videovigilada.

 

Vuitè.- Altres punts aportats.

 

8.1.- Insistim, és un greu error el tancament del sector de Trànsit d’Igualada. I més, tenint en compte la singularitat del sector i el nombre de vies importants que hi passen, les quals tenen un volum diari de circulació molt alt. Els Caps de la regió manifesten que no comparteixen la decisió i ens informen que tant el sector d’Anoia i Mataró s'està replantejant el seu tancament.

 

8.2.- Cap de Torn Operatiu. Hi ha previsió de 6-8 sotsinspectors per tal de fer les tasques de Cap de Torn Operatiu, els quals aniran als incidents més rellevants, els binomis s’agafaran dels efectius de les ABP’s. S’estudiarà la possibilitat de treure les guàrdies de les ABP’s.

 

8.3.- A les ABP’s on hi ha especialitat d’ARRO no s’ha donat material antidisturbis, però si hi ha previst donar la formació als efectius.

 

 

Us recordem que no espereu a les reunions regionals per fer-nos arribar les vostres queixes, ja sigui mitjançant els nostres delegat/des o al correu electrònic rpc@uspac.cat. Davant de qualsevol incidència, no dubteu en contactar amb nosaltres.

 

 

 

USPAC, L’ESCUT DELS MOSS@S

 

 

 

 

Manresa, 15 de desembre de 2021286-21 Reunió RPC 14-12-2021 286-21 Reunió RPC 14-12-2021