URMA i FORMACIÓ: ALLIBERAMENT PLACES ARRO

URMA i FORMACIÓ: ALLIBERAMENT PLACES ARRO

Escrit el 21/12/2021
Juanjo R.S.

 

URMA I FORMACIÓ:

___NOVES ESPECIALITATS I ALLIBERAMENT PLACES ARRO_

 

 


Ho vàrem sol·licitar a mitjans d’aquest any 2021. Fins i tot ho vàrem portar al Consell 133-Maig-2021. Així doncs, insistim en aquesta necessitat i afegim als efectius de l’URMA els Formadors-CME.

 

Segons la proposta de la SGRRHH, la “previsió” d’oferiment del proper concurs PPB-ARRO es publicaria allà el 2023.

 

En relació a aquesta previsió, creiem necessari i urgent, que durant el 2022 s’atengui la nostra petició per tal que quedin el màxim de “places lliures” a les ARRO i així oferir-les al proper concurs.

 

Per què això sigui possible, i garantir la màxima estabilitat laboral, als comp@nys que vulguin assolir aquesta nova destinació, hem sol·licitat que el sistema de provisió sigui mitjançant Concurs-oposició o LD, descartant qualsevol oferiment amb comissions de servei o adscripció provisionals.

 

USPAC, L’ESCUT DEL MOSS@S

21 de Desembre de 2021
300-21 URMA I FORMADORS, ALLIBERAR PLACES ARRO 300-21 URMA I FORMADORS, ALLIBERAR PLACES ARRO