DAD 87: INDEMINTATS- AMPLIACIÓ SUPÒSITS, LESIONS PATIDES EN ACTE DE SERVEI

DAD 87: INDEMINTATS- AMPLIACIÓ SUPÒSITS, LESIONS PATIDES EN ACTE DE SERVEI

Escrit el 02/05/2022
Juanjo R.S.

DAD 87: AMPLIACIÓ DELS CASOS D’INDEMNITZACIÓ PER LES LESIONS PATIDES EN ACTE DE SERVEI


 

La Sentència del Tribunal Suprem núm. 956/2020 aconseguida pels advocats d’USPAC és, sens dubte, la fita amb una conseqüència econòmica més important pel col·lectiu.

El deure de les administracions d’indemnitzar les lesions patides mentre es desenvolupa el servei s’estén també a les policies locals i resta de cossos policials. Tanmateix, les seves previsions són extrapolables a més de 2.700.000 funcionaris d’arreu de l’estat si pateixen lesions treballant.

L’execució de la Sentència 956/2020 ha donat lloc al DAD87. En principi està previst per casos d’insolvència del tercer causant de les lesions, però les previsions del Tribunal Suprem han fet que s’ampliïn a d’altres supòsits.

Així doncs, l’administració també ha començat a indemnitzar casos com:

  • Producció d’una lesió per l’impacte fortuït d’una pedra en un control.
  • Lesions acreditades sense autor conegut.

  • Casos de rebel·lia o arxiu abans d’obtenir una Sentència condemnatòria.

Per qualsevol dubte per omplir el DAD 87, us podeu posar en contacte amb la xarxa de delegats d’USPAC que us ajudaran a ajustar-vos a les previsions del Tribunal Suprem.


29 d’abril de 2022COMUNICAT INDEMNITAT - AMPLIACIO SUPOSITS COMUNICAT INDEMNITAT - AMPLIACIO SUPOSITS