DEMANDA A LA DGP PER LES HORES ACUMULADES COMPANY MORT

DEMANDA A LA DGP PER LES HORES ACUMULADES COMPANY MORT

Escrit el 08/03/2023
USPAC


PRESENTEM DEMANDA CONTRA LA DGP PER NEGAR-SE A PAGAR LES HORES ACUMULADES D’UN COMPANY MORT

Presentada demanda contra la Direcció General de la Policia (Departament d’Interior) per denegar les hores acumulades realitzades per un company de Tarragona qui,  malauradament, va morir després d’una llarga malaltia oncològica.

En el moment d’iniciar la situació d’incapacitat temporal per un procés oncològic tenia un total de 396’18 hores acumulades, que havia treballat sense rebre retribució per elles. La baixa es va allargar un any i, finalment, va acabar traspassant deixant dona -també mossa- i dues filles menors d’edat.

En data 18/07/22 i 18/11/22, en representació de la nostra companya, els serveis jurídics d’USPAC van realitzar les reclamacions pertinents per tal que se li reconeguessin i abonessin les quantitats acreditades pendents, obtenint el silenci per resposta. No es pot ser més MISERABLE.

El company va treballar 396’18 hores pel Departament d’Interior, a les que se li ha d’afegir hores d’assumptes personals no gaudides i d’altres addicionals per antiguitat (fins a un total de 542), hores que no es van retornar ni compensar en el seu dia, i que sembla que tampoc tenen intenció de fer-ho ara. L’import  reclamat ascendeix a un total de 12.549’73 euros més els interessos legals des de la reclamació en via administrativa.

S’ha de ser molt roí per menysprear d’aquesta forma als teus treballadors, i molt poc humà i empàtic amb les famílies respectives causant un dolor afegit al que ja tenen en haver d’iniciar un procediment judicial per reclamar allò que és just. El nostre company va donar els seus millors anys de la seva vida laboral al Cos de Mossos d’Esquadra i ara li paguen així. INDIGNE i MISERABLE l’actitud d’aquest Departament d’Interior.

USPAC arribarà fins al final davant una situació tan greu i injusta com aquesta, i estem convençuts que els Jutjats ens donaran la raó!

USPAC, L’ESCUT DEL MOSS@S

                                                                                                                                 8 de març de 2023


40. Demanda Hores Acumulades 40. Demanda Hores Acumulades