Reunió CGMO 11-05-23

Reunió CGMO 11-05-23

Escrit el 11/05/2023
USPAC


REUNIÓ CGMO 11-05-23

GENÈRICA

 • Nou Decret d’estructura; afectació Aquàtica i Marítima, ASA i ASTMET: diuen que un cop aprovat el Decret s’anirà implantant de forma progressiva. No hi ha una data marcada, per la qual cosa es continuarà portant des de la CGMO.

ASA i ASTMET

 • Estat oferiments: estan aprovats per Prefectura i pendents de la publicació per part de la SGRH. 3 agents d’UI a ASTMET. UOM (1 caporal i 2 agents).

TRÀNSIT

 • Canvi localitat efectius Borrassà: diuen que no tenen cap concreció. És cert que la RPG volia posar el sector de trànsit a La Jonquera. La Divisió de trànsit va manifestar a la Prefectura que era un error greu traslladar el sector de trànsit. El posicionament de la Divisió/CGMO és que el sector ha de continuar a Figueres.

 

 • Concurs trànsit: ens diuen que la data exacta de la publicació no està definida.

En primer lloc, manifestem que els nous 175 agents + 27 caporals + 9 sergents són insuficients per revertir la manca d’efectius que ha patit aquesta especialitat durant els darrers anys. A més, cal recordar que som una especialitat molt envellida. Així mateix ho vàrem traslladar al Conseller, DGP i SGRH.

En segon lloc, recordem que la nostra especialitat no és atractiva, excepte per a les darreres promocions, per la qual cosa demanem que deixin de maltractar als efectius de trànsit i se li doni la importància que té. Demanem que si no es cobreixen totes les places, que aquestes s’ofereixin a la 30a promoció.

 • Noves tasques d’instrucció atestats amb detinguts. Excés de càrrega de feina als vectors: la CGMO diu que només s’estan complint les instruccions de la Fiscalia i, a dia d’avui, s’estan instruint diligències dels detinguts per Homicidi dolós amb dol eventual, per imprudència greu amb resultat de mort (Art. 142.1 CP) i per imprudència greu amb lesions (Art. 149 i 150 del CP).

L’intendent Gasulla diu que és important la instrucció completa d’aquests casos concrets, significa que els jutges puguin establir mesures cautelars sol·licitades. Diu com a exemples: 12 detinguts aquest 2023, dels quals 8 han estat instruïts per efectius de trànsit i en 6 casos s’han establert mesures cautelars. Dels 4 instruïts per les ABP, no s’han fet mesures cautelars als detinguts.

No som contraris a canvis de model en la instrucció d’atestats amb detinguts. Alhora, vam denunciar que es va iniciar aquesta prova pilot sense formació (com també vàrem dir a la passada reunió). Tenim multitud de queixes dels Vectors d’arreu del territori, ja que tenen una càrrega de treball molt important. Molta gent vol marxar del Vector si la situació no canvia per a millor.

 • Renovació urgent dels vehicles. No ens cansarem de dir-ho a cada reunió. Tot i que per qüestions de criteri, de la CGMO, no l’han inclòs a l’ordre del dia. Dit això, no ens callaran ni ens silenciaran: tenim un parc mòbil lamentable en tots els sectors, i en d'altres ni tan sols suficients vehicles per patrullar.

 

 • Romanent en dies festius i assenyalats: considerem que hi ha un greuge i un  maltractament vers els efectius que estem treballant als escamots i com se’ns planifica el romanent als agents que estem cobrint les 24h/365 dies de l'any.

 

 • Funcions d’un Pentax operatiu: denunciem que hi ha ART’S on tenen detallades, per escrit, les funcions a realitzar per part del Cap de torn de trànsit i, per contra, altres ART no ho tenen regulat. Això dona peu a diferents interpretacions per part d’alguns comandaments i disfuncions/delegacions de responsabilitats.

 

 • Veler Pentax nivell IV i agents com a responsable: a dia d’avui no s’està compensant a tothom que realitza una tasca superior a la seva graduació. La SGRH manifesta que s’estan negociant aquestes futures compensacions per poder acabar amb aquesta mala praxis de l’administració.

 

 • Cons sense bandes reflectants: l’administració diu que substitueix tot allò que se’ls hi notifica que està fet malbé. Som les patrulles les que, quan detectem material fet malbé, hem de notificar-ho al sector o al servei d’administració.

 

 • Manca de material: se n’ha demanat de nou al SCT, tant digitals com evidencials i impressores. I així, poder disposar a totes les ART de material suficient.

 

 • Tablets “surface” pels Caps de Torn: la Divisió diu que s’ha demanat autorització a la DSIP i aquesta confirma que ho portaran als nous vehicles dels Caps de torn.

 

 • Homologació tercer seient Xenon: ens diuen que el (3r) tercer seient de la Vito si està homologat, per contra el de la Sprinter NO.

MARÍTIMA

 • Es denuncia, novament, el maltractament que reben els agents de la marítima. No ha sortit el concurs que s’havien compromès. No hi ha cap intenció de canvis d’horaris i la conciliació en aquesta unitat és nul·la. A més, s’està “amenaçant” als agents en trencar comissions i la situació és ja insostenible. Cal una solució definitiva a una situació que traspassa moltes línies vermelles.

Aprofitem en recordar-vos que davant de qualsevol manca de material, avaria de vehicles, cascs... feu una N.I deixant constància per escrit. Així mateix, teniu a la vostra disposició els telèfons dels delegats/des i el correu transit@uspac.cat .

                                                        USPAC, L’ESCUT DELS MOSS@S

                                                                                                               Sabadell, 11 de maig de 2023


83. Reunió CGMO 11-05-23 83. Reunió CGMO 11-05-23