Instrucció 6/2023, de 31 de juliol, sobre les absències al lloc de treball per incapacitat temporal i per assistència a consulta mèdica dels membres del cos de Mossos d'Esquadra

Instrucció 6/2023, de 31 de juliol, sobre les absències al lloc de treball per incapacitat temporal i per assistència a consulta mèdica dels membres del cos de Mossos d'Esquadra

Escrit el 01/08/2023
Juanjo R.S.

Instrucció 6/2023, de 31 de juliol, sobre les absències al lloc de treball per incapacitat temporal i per assistència a consulta mèdica dels membres del cos de Mossos d'Esquadra

 Instrucció 6-2023 instruccio_incapacitat_temporal Instrucció 6-2023 instruccio_incapacitat_temporal