COPSA EXTRAORDINÀRIA 29-03-2022

COPSA EXTRAORDINÀRIA 29-03-2022

Escrit el 29/03/2022
Juanjo R.S.

COPSA EXTRAORDINÀRIA 29-03-2022

 

 

Avui, 29 de març de 2022, s’ha celebrat una sessió extraordinària de la COPSA, a proposta de la Subdirecció General de Recursos Humans per tal de presentar al comitè l’aprovació d’un acord envers els nous Tècnics de Suport Policial. El punt proposat per la SGRH ha estat el següent:

 

1.- Proposta en relació al lloc de treball de TSNP assignat en casos amb dificultats excepcionals.

 

La subdirectora ha proposat, mitjançant vigilància de la salut, filtrar les noves peticions de persones amb resolució d’incapacitat permanent total per tal d’escollir aquelles persones que tenen dificultats greus físiques/psíquiques per desplaçar-se al lloc de treball i oferir-los un destí proper a la seva residència habitual substituint als TSNP amb baixes de llarga durada.

 

Recordem que ara mateix, el criteri de la SGRH és que només s’ofereix als companys amb incapacitats permanents totals, llocs de treball de TSNP a les localitats de Sabadell i Barcelona.

 

Semblaria una bona proposta si no fos pels fets següents:

 

  • Ha estat la mateixa SGRH la que ha canviat dos cops en els darrers mesos els criteris per designar els destins dels llocs de treball dels TSNP, sent cada canvi pitjor pels companys amb Incapacitat Permanent Total.

 

  • Aquest ítem s’hauria hagut d’aplicar des d’un inici i no ara de forma excepcional. És una discriminació no tractar totes les persones amb INCAPACITATS per igual a l’hora de triar un destí del lloc de treball. Recordem que el grau d’incapacitat el determina un tribunal mèdic (ICAM).

 

  • Si l’ICAM resolt que un treballador té una incapacitat permanent total, amb una disminució física/psíquica, s’ha d’adequar el lloc de treball i destí del treballador a aquestes noves circumstàncies.

 

  • Considerem que el mal ja està fet des de fa molt, i ara mateix tenim companys amb IPT que han de fer més de 100 km diaris per anar al seu lloc de treball.

 

A la votació que s’ha efectuat, la USPAC ha votat NO a aquesta proposta, pels motius anteriorment descrits i continuem oposant-nos a què es modifiqui el decret de segona activitat.

 

USPAC, L’ESCUT DEL MOSS@S

29 de març de 202271- 2022 COPSA Extraordinària 29-03-2022 71- 2022 COPSA Extraordinària 29-03-2022