REUNIÓ 7-4-2022 GRUP TREBALL PROMOCIÓ I PROVISIÓ 7-4-22

REUNIÓ 7-4-2022 GRUP TREBALL PROMOCIÓ I PROVISIÓ 7-4-22

Escrit el 07/04/2022
Juanjo R.S.

Reunió Grup de treball Promoció i Provisió 07-04-2022

Avui ha tingut lloc una nova reunió del Grup de Treball de Promoció i Provisió, on s'han tractat els següents temes:

📌Informació sobre el procés d' assignació de destinacions provisionals del CO Caporal/a (49/20):

Actualment els caporals d' aquesta convocatòria estan pendents de les assignacions de les destinacions un cop complimentades les llistes de preferències. Pel que fa al nombre de places ofertes (201) quan la convocatòria era de 218 caporals, la SGRH i la Divisió de Processos Selectius ha aclarit que el nombre ofert de places era de 201 ja que 2 caporables no havien superat el procés selectiu i a 16 se'ls havia fet una adscripció directa a unes places concretes  per motius d'especificitat, expertesa i necessitat del servei al que estaven assignats. La subdirecció ha reconegut que es podria haver informat a través d'un comunicat del motiu d' aquestes assignacions i que per tal de subsanar situacions similars en un futur,  s' aprovarà una Instrucció sobre la provisió provisional de llocs de treball, la qual lliuraran als diferents sindicats per coneixement i estudi.

📌Informació sobre l' oferiment d' estiu 2022:  

Aquest mateix matí s' ha publicat aquest oferiment per les 27 destinacions encabides al Pla d' estiu. En el darrer oferiment es van oferir unes 120 places, de les quals entre 80 i 90 van ser ocupades per persones voluntàries. En el present oferiment, en cas de quedar vacants, aquestes places s'ocuparan per agents en el darrer trimestre de pràctiques, i que en principi seran escollits per número de promoció, tot i que també ho poden fer tenint en compte les llistes anteriors de preferència de destinació. Les vacants que deixin aquests agents, seran ocupades per la nova promoció que actualment està fent el curs ISPC.

📌Informació sobre la incorporació de personal en el procés de revisió del tancament dels sectors de trànsit:

 Pel que fa aquest tema, s' estaven valorant 2 alternatives per tal de cobrir aquestes places; la PRIMERA  era fer-ho a través d' un concurs Oposició (avançar-lo en el calendari/cronograma), tot i que aquesta possibilitat estava subjecte a la disponibilitat del material i els elements requerits en aquesta especialitat.
La SEGONA, fer un oferiment per a funcionaris que disposessin d' aquesta especialitat però que actualment estan fora de la mateixa. En aquest punt, les organitzacions sindicals hem estat d' acord que d' aquestes places primer s' havien d' oferir als agents que actualment ja estan a l' especialitat i que les vacants generades fossin les ofertes a aquells que no estan actualment a l' especialitat. La SGRH ha manifestat que en aquest moment estan estudiant l' opció escollida per l' oferiment, a qui oferir-lo i quins llocs s' han de cobrir.

📌Proposta d' instrucció sobre la provisió provisional:

En aquest punt la SGRH ha manifestat que un cop redactada,  lliurarien còpia d' aquesta instrucció a les diferents organitzacions sindicals,  i de la qual es debatria el seu contingut en la propera reunió.

USPAC