NEWS USPAC MAIG 2022

NEWS USPAC MAIG 2022

Escrit el 26/04/2022
Juanjo R.S.

 

NEWS USPAC MAIG 2022

 

DEMANDA RECLAMACIÓ PLUS NOCTURNITAT I ALTRES COMPLEMENTS EN VACANCES.

 

USPAC va presentar al 2016 reclamació per a l’abonament del plus de nocturnitat i per la resta de complements durant el període de vacances per a TOTS els Moss@s i no de manera individual, com altres sindicats.

En cas d’estimar-se la demanda, que creiem estar al caure, tots els Moss@s tindran dret a percebre:

  • Complement nocturnitat i resta de complements durant les vacances

  • Efectes retroactius des del 28-07-2016

  • Interessos des del 28-07-2016

  • Aplicació directa EXCEPTE qui hagi fet reclamació individual.

 

INSTRUCCIÓ 1/2022 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI

És la regulació del procediment per rescabalar-se dels danys patits en acte de servei imposada per la Sentència del Tribunal Suprem 956/2020 aconseguida per la USPAC i aplicable a tots els cossos policials de l’estat (SENTÈNCIA PIONERA)

 

Què es pot reclamar?

Totes les lesions i danys materials patits en ocasió o com a conseqüència del servei. En paraules de la Sentència del Tribunal Suprem 956/2020 que dona origen a la instrucció, es poden reclamar “todos los daños y perjuicios que le haya causado el cumplimiento del mandato sin culpa ni imprudència del mandatario.”

 

Com es reclama ?

Mitjançant el DAD87 i que estableix dues opcions:

  1. Sentència condemnatòria, v.gr. atemptat agent de l’autoritat, s’ha d’acompanyar Sentència + Decret/Interlocutòria d’insolvència.

  2. No hi ha Sentència que valori els danys o les lesions (no identificació del tercer, decés, rebel·lia...), s’ha d’acompanyar al DAD87 la documentació que es tingui: minuta policia/nota informativa + informes mèdics/pericials. En aquest cas, el servei d’Assessorament Jurídic de la Direcció General de la policia farà un informe preceptiu.

 

 

 

 

Acord sotmès a votació per la USPAC: PEL RESULTAT NO EL SIGNEM (65% EN CONTRA 35% A FAVOR) pagament nocturnitat, nou quadrant i vals de roba.

 

Proposta Administració

PROPOSTA USPAC

L’article 25.3 de la Llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 estableix que es pot autoritzar un increment addicional del

0,30% de la massa salarial.

Peticiona que aquest increment es faci al complement específic de les escales bàsica i intermèdia, així recau sobre tots els treballadors operatius.

L’hora nocturna quedarà a 3.47 euros bruts

És del tot insuficient aquest import, ja que no compensa els efectes secundaris sobre la salut, i la conciliació familiar. S’ha de pagar amb efectes retroactius des de l’1 de gener de 2020.

Exempció de fer nits als 55 anys

Proposem que sigui 50 anys l’exempció de nits. Segona activitat 57 anys i pre-jubilació 59, els 55 arriben massa tard. L’administració admet que durant molts anys no ha convocat noves promocions, provocant un envelliment del Cos (mitjana de 45 anys) i que ara mateix és inviable aplicar-ho. Els instem a revisar-ho amb la incorporació anual de nous agents al cos i

el rejovenir de la plantilla.

Torn de nit fixe voluntari 7x7: 8,5h de dll a dv i 12h ds i dg. 130h de romanent, de les que 65h romanent de formació.

Torn nit fixe voluntari, Mateix horari amb coeficient de 0.08 per hora treballada per a que resulti romanent 0 o mínim per fer formació.

 

L’administració accepta les peticions històriques sobre els “vals de roba”, i pagarà aquesta indemnització en nòmina. El seu import s’incrementa fins als 250€. Peticionem un augment d’aquest abonament ja que és insuficient

 

No s’ha tingut en compte cap de les esmenes que la USPAC va presentar, per la qual cosa no existeix cap negociació. Ha estat una imposició per part de l’administració.

 

Dins d’aquest acord també s’ha signat un augment de sou a les escales executiva i superior, en consonància amb la càrrega de treball del destí.

 

 

 

 

MEDALLA D’OR AL COMPANY QUE VA ABATRE ELS TERRORISTES DELS ATEMPTATS DE CAMBRILS I BARCELONA

 

Gairebé cinc anys després dels atemptats de Barcelona i cambrils, i a instància de la USPAC, el company que va neutralitzar quatre membres de la cèl·lula terrorista que va deixar 16 morts i més de 160 ferits, ha estat reconegut amb la medalla d’or amb distintiu vermell.

El Departament d’Interior, a les ordres del Conseller Joan Ignasi Elena, es va negar a concedir-li d’ofici. De fet, encara no arribem a entendre com els companys que van neutralitzar als terroristes, tant a Cambrils com a Subirats, se’ls concedís el 2019 la mateixa condecoració que als caps de comissaria o a Prefectura que no van ser allà.

 

USPAC ha peticionat un canvi del sistema de concessió de felicitacions i medalles. Volem que s’acabi el repartiment de caramels per Comissaria, les compensacions extra-professionals i l’antinatural auto felicitació de molts caps. Hem proposat un sistema just i transparent per celebrar un dia de les esquadres on tothom se senti representat.

 

JUBILACIÓ ANTICIPADA

 

Ja es pot tramitar, via ATRI, com explica la Nota Informativa penjada a Intranet. Els dubtes s’han de tramitar via les administracions de referència dels afectats, i en cas de no resoldre’s ens ho transmeteu que ho elevarem a la SGRH. Prèvia petició ATRI els trametran el certificat necessari per presentar a l’INSS (via presencial, amb cita prèvia o telemàticament). Fins a aquest mes d’abril s’han jubilat 184 Moss@s

 

RECLAMACIÓ PREU HORES EXTRES

Des dels serveis jurídics de la USPAC vàrem iniciar una reclamació judicial per demanar la diferència en l’import de les hores extraordinàries realitzades en els darrers 4 anys.

Aquesta reclamació, és gratuïta per a tots els afiliats/des i per aquells nouvinguts que es vulguin afegir.

 

EQUIPARACIÓ ALTRES COSSOS ESPECIALS

Des del sindicat USPAC hem registrat, novament, un escrit adreçat al Conseller Elena, per tal que es faci efectiu l’acord d’equiparació real amb els altres cossos especials de la Generalitat (Bombers i Agents Rurals).

 

Exigim “el compliment de la Mocions esmentades i la imminent creació del grup de treball amb les organitzacions sindicals representatives per l’assoliment d’equiparació real retributiva entre el CME i altres col·lectius especials de la Generalitat.

 

Durant el 2021 l’IPC ha estat d’un 6.7%, en canvi l’augment de les retribucions dels funcionaris per aquest concepte serà d’un 2%. Per tant, caldrà afegir aquesta diferència a la pèrdua de poder adquisitiu acumulat pels membres del Cos de Mossos d’Esquadra.

 

 

Considerem URGENTS, entre altres millores a equiparar, les següents:

 

  • Actualització de l’equiparació real retributiva amb bombers, més de 3000 euros anuals.

  • Complement d’Operativitat Plena (acord amb bombers l’any 2019, 1.680 euros anuals).

  • Bossa d’Hores Extraordinàries per gaudir en temps de descans (també recollit a l’acord de 2019 amb bombers.

 

En l’escrit registrat detallem les mocions i resolucions aprovades en el Parlament de Catalunya, per amplia majoria i consens polític, les quals insten al Govern al compliment dels Acords signats, l’equiparació retributiva amb altres cossos especials de la GENCAT, així com altres millores laborals.

 

 

NOVETATS AL CONCURS OPOSICIÓ ASCENS PER REGIONS (A PROPOSTA DE LA USPAC)

Proposta feta per la USPAC, i sembla que serà efectiu el proper concurs de promoció.

En resum es podrà concursar només per les places de la regió, això no vol dir que es mantingui la especialitat, però si que es mantindrà per sempre la regió guanyada.

Es farà un concurs previ per apropar als comandaments que encara es troben lluny de casa.

 

 

NOU ACLARIMENT ENVERS LA INTERVENCIÓ QUIRÚRGICA SENSE HOSPITALITZACIÓ

1. Casuística en què tinguem intervenció quirúrgica sense hospitalització amb un paper del metge on especifiqui que el pacient precisi repòs domiciliari; repòs; repòs relatiu sense especificar nombre d’hores de repòs, en aquests casos en que no especifiqui les hores de repòs ens podem acollir als mateixos criteris de gaudiment que l’hospitalització. (disposarem de 5/10 dies per començar a gaudir del permís)

 

2. Casuística en què tinguem intervenció quirúrgica sense hospitalització amb un paper del metge on especifiqui que el pacient precisi repòs domiciliari / repòs / repòs relatiu en el qual especifiqui el nombre d’hores de repòs, en aquest casos podrem gaudir de permís el dia de la intervenció més el nombre d’hores que especifiqui el metge i es començarà a gaudir del permís el dia de la intervenció.

 

3. Casuística en què no disposem de cap paper del metge on especifiqui repòs domiciliari: No podem gaudir de cap dia de permís.

 

PARC MÒBIL

Hi haurà una renovació del parc mòbil de trànsit i de vehicles no logotipats:
Rènting a 5 anys de 484 vehicles (inicis 2023) per a trànsit i unitats
d’investigació: 279 camuflats, 79 vehicles logotipats estil SUB (tracció 4) per a
trànsit amb neumàtics 4 estacions, per a totes les èpoques de l’any.

 

 

 

PLA DE CARRERA PROFESSIONAL

 

L’ADMINISTRACIÓ, AVUI DIA, HA SUSPÈS INDEFINIDAMENT EL PLA DE CARRERA PROFESSIONAL !! Seguim reclamant reactivar el Grup de Treball

 

NO SIGNEM EL PLA D’IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES DE LA PGME

 

USPAC defensa la igualtat efectiva de dones i homes al CME però no a qualsevol preu.

Motiu pel qual NO el vam signar (únic sindicat representatiu):

No estem d’acord amb la reserva del 40% de les places per a les dones i no s’estan abordant els temes de conciliació familiar i mesures per combatre la discriminació per raó de sexe, considerem que és un pamflet propagandístic d’aquest nou Govern.

 

La prova és que de les 158 actuacions concretes que marca el pla, les que s’han aplicat es poden comptar amb els dits d’una mà.

 

REUNIONS REGIONALS

Per norma general, cada 3 mesos hi ha reunions a cada regió entre els sindicats i els caps regionals.

Si voleu que la USPAC doni veu a qualsevol de les vostres preguntes i/o reclamacions podeu contactar amb el vostre delegat o enviar directament un correu electrònic al delegat/da regional o als següents correus dels delegats regionals:

 

rpmb@uspac.cat rpms@uspac.cat rpmn@uspac.cat

rpct@uspac.cat rpte@uspac.cat rpp@uspac.cat

rppo@uspac.cat rpc@uspac.cat rpg@uspac.cat

 

 

REUNIONS SERVEIS CENTRALS

Cada dos mesos convoquen reunions entre els caps del serveis centrals (CGIC, CGINF,..) i els sindicats.

 

Si voleu que la USPAC doni veu a les vostres consultes i/o reclamacions podeu contactar amb el vostre delegat/da o als següents correus electrònics de contacte:

 

transit@uspac.cat recursosoperatius@uspac.cat investigacio@uspac.cat

 

SEGUEIX-NOS A LES XARXES SOCIALS

 

 NEWS USPAC MAIG 2022 NEWS USPAC MAIG 2022