PETICIÓ MINICONCURS PREVI AL CONCURS DE PROMOCIÓ

PETICIÓ MINICONCURS PREVI AL CONCURS DE PROMOCIÓ

Escrit el 04/05/2022
Juanjo R.S.

PETICIÓ MINICONCURS PREVI AL CONCURS DE PROMOCIÓ


Si es compleixen les previsions facilitades per la Subdirecció general de la Policia, en breu s'haurien de convocar els concursos de promoció de les categories de caporal/a, Sergent/a i Sotsinspector/a.


A finals del mes de desembre del 2021, es va aprovar la Llei que permetia convocar i fer aquests concursos seguint criteris de territorialitat i especialitat. De les particularitats d'aquesta nova manera de fer, la USPAC-USCOP ha anat informant puntualment a través dels delegats de territori i dels corresponents comunicats informatius.


Aquests canvis van ser acordats entre la SGRH i el conjunt de Sindicats representatius del Cos de Mossos d'Esquadra a través d'un Grup de treball creat específicament, amb l'objectiu primordial que, a partir d'ara, ascendir no comportés en molts casos una renúncia personal. Que molts/es funcionaris/es amb una gran vàlua professional, descartessin la possibilitat de promocionar-se, ja que això els podia suposar haver de marxar del seu lloc de residència i com a conseqüència, allunyar-se del seu nucli familiar.


Així doncs, la territorialitat, és a dir, que la gent que vulgui promocionar ho pugui fer optant únicament a les places d'una regió policial concreta, a vàries o a totes elles, hauria de suposar que tots aquells que per raons familiars mai s'havien plantejat ascendir, ara ho veiessin com una opció més que probable.


Però si hi havia quelcom primordial per la USPAC-USCOP en tota aquesta negociació, era que aquest nou sistema no es podia fer a costa del sacrifici dels comandaments més antics.

 

Era inadmissible que en els nous concursos d'ascens territorialitzats s'oferissin unes places al costat de casa als comandaments de nova fornada, mentre que els altres, molt més antics a la categoria i que encara es trobaven lluny dels seus domicilis "fent les Amèriques", no tinguessin opció a accedir-hi.


Evidentment, aquesta situació causaria un greuge comparatiu inassumible per a l'organització, i una més que possible tempesta de recursos per incompliment dels principis de MÈRIT, CAPACITAT i ANTIGUITAT en l'assignació i ocupació de places dins la funció pública.

Essent coneixedors d'aquesta injustícia i interpel·lada per les organitzacions sindicals, en el transcurs de les reunions del Grup de Treball, la Subdirectora General de Recursos Humans va manifestar en dues ocasions, que prèviament als concursos de promoció, es faria un miniconcurs destinat als comandaments més antics on s'oferirien totes les places vacants, i les que no fossin cobertes o quedessin desertes serien les que es posarien a disposició d'aquells que es presentessin al Concurs d'ascens.


Així mateix, es va comprometre a facilitar el llistat de les places que actualment s'estan ocupant a través d'adscripció provisional o Comissió de Servei, per així poder tenir una dimensió real de la correlació entre places ofertes i places pendents d'ocupar de manera definitiva.


Per aquest motiu, la USPAC-USCOP ha presentat una petició adreçada a la SGRH per tal que:


1. Previ al concurs de promoció, es dugui a terme el miniconcurs adreçat als comandaments més antics, i aquests tinguin prioritat a l'hora d'accedir i optar a ocupar les places que s'haurien d'oferir en el Concurs d'ascens territorialitzat.


2. En una mostra de transparència de l'administració, es facilitin el nombre real de places que a hores d'ara s'estan ocupant en adscripció provisional, comissió de serveis o encàrrec de funcions, desglossades per categoria i regió policial.


Des d'USPAC-USCOP esperem que aquest cop l'administració no falti al seu compromís i demostri el respecte que es mereixen tots aquells comandaments que durant molts anys han passat molt temps lluny les seves famílies, han tingut enormes despeses en peatges i benzina i porten milers de quilòmetres a les seves espatlles. El nou sistema de territorialitat no pot oblidar-se d'aquells que han suportat la ingratitud de l'antic sistema i deixar-los de costat, mentre les noves fornades de comandaments es beneficien del seu sacrifici.

USPAC-USCOP, L’ESCUT DEL MOSS@S

04 de maig de 2022105 comunicat petició miniconcurs 105 comunicat petició miniconcurs