CONSTITUCIÓ DEL GRUP DE TREBALL SOBRE EL SUÏCIDI POLICIAL

CONSTITUCIÓ DEL GRUP DE TREBALL SOBRE EL SUÏCIDI POLICIAL

Escrit el 20/07/2022
Juanjo R.S.

CONSTITUCIÓ DEL GRUP DE TREBALL SOBRE EL SUÏCIDI POLICIAL

 

Ahir, 19 de juliol, es va constituir finalment el grup de treball de prevenció del suïcidi al Cos de Mossos d’Esquadra. Grup que estava congelat des del 2013 i que la nostra organització sindical feia temps que reclamava.

 

El suïcidi s’ha convertit en els darrers anys en un greu problema social. Per USPAC el benestar emocional i la salut mental dels mossos suposa una prioritat i, per tant, esperem obtenir solucions concretes i reals en aquest grup de treball.

 

El suïcidi ha de deixar de ser un tema tabú al cos i s’han d’establir els mecanismes adequats per a la seva visibilitat, prevenció i intervenció.

 

Alguns dels temes tractats a la reunió han estat els següents:

 

Objectiu: Promoure mesures de protecció davant conductes suïcides.

 

Detecció: Obtenció de dades objectives de casos. Comparació amb altres col·lectius similars. Determinació de factors de risc/factors de protecció. Senyals d’alerta i circumstàncies precipitants.

 

Formació: Establir cursos de formació obligatòria tant per agents com per a comandaments. Determinar alguns canals de comunicació per fer extensiva la informació a tots els integrants del cos.

 

Establir protocols d’actuació davant suïcidis consumats, temptatives  o protocols preventius.

 

Actuar de manera coordinada amb els serveis de salut mental, Servei de Suport Psicològic, i altres serveis del cos.

 

 

Des de la USPAC treballarem per accelerar i donar l’impuls necessari per portar aquest grup de treball a l’establiment concret de mesures de protecció per tots els mossos i les mosses sense més demora.

 

 

USPAC, L’ESCUT DEL MOSS@S

20 de juliol de 2022184. Grup de Treball Suïcidi Policial 19-07-22 184. Grup de Treball Suïcidi Policial 19-07-22