USPAC DEMANDA A INTERIOR PER EXCLOURE ALS MOSSOS EN PRÀCTIQUES DEL COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT

USPAC DEMANDA A INTERIOR PER EXCLOURE ALS MOSSOS EN PRÀCTIQUES DEL COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT

Escrit el 27/10/2022
Juanjo R.S.

USPAC DEMANDA A INTERIOR PER EXCLOURE ALS MOSSOS EN PRÀCTIQUES DEL COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT


 


 

En el dia d’avui hem interposat demanda contra el criteri d’avaluació fixat el 24 d’octubre de 2022 consistent en excloure als membres del cos de la 28a i 29a promoció que estan en pràctiques, del dret a percebre a final d’any el complement de productivitat (bufanda).


 

La nova mesura “política” del Conseller Elena consisteix ara en discriminar als agents en pràctiques, cosa que no fa cap altre membre del Govern de la Generalitat. Considerem que tenen el mateix dret a percebre el complement de productivitat que la resta de companys. Hi ha caps que, asseguts al seu despatx, sense fer nits ni patrullar pel carrer com sí fan els de pràctiques, sí se’ls aplicarà el complement. Per què?


 

El complement de productivitat pels agents en pràctiques ja està aprovat per la Llei 1/2021, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat. Tanmateix, és un dret reconegut a l’art. 103.1,c) del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, al Reial Decret 456/1986 i a l’art. 25 de l’EBEP. Ara, el Departament, pretén estalviar-se aquests diners per destinar-los a finalitats alienes al servei i justificar la pèssima gestió de cara a final d’any.


 

Una nova injustícia del Departament que recau, aquesta vegada, en la baula més dèbil, aquells que resten pendents del seu nomenament i no poden aixecar la veu. A USPAC no estem per romanços ni deixem ningú enrere. Amb aquesta nova demanda col·lectiva els hi donem veu i sortim en defensa de TOTS els agents de pràctiques, tan afiliats com no afiliats.


 

És la nostra obligació com a sindicat representatiu i anirem, una vegada més, fins al final.


 


 

USPAC, L’ESCUT DELS MOSSOS


 

Barcelona, 27 d’octubre de 2022COMUNICAT COMPLEMENT PRODUCTIVITAT COMUNICAT COMPLEMENT PRODUCTIVITAT