NOU OFERIMENT: NO A LES COMISSIONS A DIT

NOU OFERIMENT: NO A LES COMISSIONS A DIT

Escrit el 18/11/2022
Juanjo R.S.

NOU OFERIMENT DE PLACES PER BLANQUEJAR LA PROVISIONALITAT A MOSSOS AMB “COMISSIONS A DIT”

 

En data 16/11/2022, per part de la Subdirecció General de Recursos Humans, s’ha fet un nou oferiment de places per les categories de mosso/a, caporal/·la, sergent/a condicionat al vistiplau del destí d’origen. Això suposa que seran els Caps qui decideixin, en funció del seu “amiguisme”, qui pot optar a l’oferiment. És a dir: tornem a les “comissions a dit”.

 

Totes aquestes places haurien de sortir a concurs segons estableix la Llei 10/1994. Tots els companys hem de tenir dret a accedir a places ocupades per “comissions a dit” que perduren 10 ó 15 anys; i tots tenen dret a tenir una plaça definitiva per poder conciliar la vida laboral i familiar.

 

Els Caps i l’administració volen places provisionals i genèriques perquè haguem de dependre de la seva voluntat. USPAC es posiciona en contra de la temporalitat al CME i ha iniciat accions judicials perquè:

 

1. Tots els llocs ocupats temporalment es proveeixin definitivament per concurs sota els principis d’antiguitat i territorialització. D’aquí s’han d’excloure les comissions de servei mèdiques, per violència de gènere i derivades d’acte terrorista.

 

2. Se suprimeixi el destí “Barcelona” genèric.

 

3. Es descentralitzin les àrees de custòdia i instrucció per comissaries. La centralització sempre ha estat un fracàs i, com a exemple, tenim el que està succeint amb les Sales o el pretès tancament de sectors de trànsit.

 

USPAC-USCOP, L’ESCUT DELS MOSS@S!

Barcelona, 18 de novembre 2022276- No a les comissions a dit 276- No a les comissions a dit