SOL·LICITEM L’INCREMENT DELS IMPORTS D’INDEMNITZACIONS I MOIN

SOL·LICITEM L’INCREMENT DELS IMPORTS D’INDEMNITZACIONS I MOIN

Escrit el 15/01/2023
Juanjo R.S.

SOL·LICITEM L’INCREMENT DELS IMPORTS D’INDEMNITZACIONS I MOIN

________________________________________________

 

Des de la USPAC ho hem sol·licitat en diferents escrits, reunions, Consells de la Policia: l’augment dels imports corresponents a les indemnitzacions recollides en el Decret 138/2008, especialment les que corresponen a les despeses de desplaçament (quilometratge) així com les relatives a la manutenció (dietes).

 

Tanmateix, i pel que fa al MOIN (“val menjador” 8€ BRUTS) som “presoners” d’un mal acord que fixa les indemnitzacions en 8€ bruts i en torns de 12h cap de setmana, USPAC sempre ha sol·licitat que l’import ha de ser el de la mitja dieta (19€) i aplicable a qualsevol jornada de 12h.

Les dades oficials ens avalen, l’IPC suportat des del 2008 fins al 2022 ha estat d’un 32.3% a Catalunya, per tant, l’actualització d’aquests imports, queda prou justificat més enllà de que sembli que demanem “alMOINa”.

Hem tornat a registrar escrit sol·licitant que es tinguin en compte les nostres peticions i que es revisi immediatament els imports de les indemnitzacions del Decret 138/2008 i també del MOIN, equiparant-lo a l’import de la mitja dieta i a totes les jornades de treball de 12 hores.

 

USPAC, L’ESCUT DEL MOSS@S

Barcelona, 15 de gener de 20238. Increment Indemnitzacions i MOIN 8. Increment Indemnitzacions i MOIN