L'ESCALA INTERMÈDIA NECESSITA LA IMMEDIATA CONVOCATÒRIA DE LES PLACES AMB CARÀCTER DEFINITIU.

L'ESCALA INTERMÈDIA NECESSITA LA IMMEDIATA CONVOCATÒRIA DE LES PLACES AMB CARÀCTER DEFINITIU.

Escrit el 19/01/2023
Juanjo R.S.

L'ESCALA INTERMÈDIA NECESSITA LA IMMEDIATA CONVOCATÒRIA DE LES PLACES AMB CARÀCTER DEFINITIU.


En data 10 de gener del 2023 la SGRH va fer públic, en virtut de la Instrucció 6/2022, un oferiment per ocupar de forma provisional llocs de treball de les categories de sergent/a i sotsinspector/a. Un oferiment que es va fer a través d'una forma excepcional d'ocupació com és la Comissió de Serveis.


Des de la USCOP considerem que aquestes places ofertes, totes elles de caràcter estructural dins l'organització, presents a la Relació de Llocs de Treball de les comissaries afectades i dotades pressupostàriament, han de ser cobertes i ocupades de FORMA DEFINITIVA , com així ve recollit a la LLEI 10/94. El fet de fer un oferiment públic per assolir una plaça en Comissió de Serveis, l'únic que fa és "blanquejar" i intentar donar una imatge de transparència en l'assignació d'unes places que en realitat es fa a dit i fora de la regulació de la provisió de llocs de treball establerta a la citada Llei i al Decret 401/2006.


Una situació que no només suposa un greuge per a tots aquells que no tenen "amics o coneguts", sinó per aquells que al final acaben ocupant la plaça, però amb la certesa que a l'estar en Comissió de Serveis, en qualsevol moment poden ser "cessats" si no es combrega amb el superior de torn.


Ja se sap, com deia el savi: "Qui ocupa la cadira a dit, la pot perdre d'una puntada al cul".

Per aquest motiu USPAC-USCOP ha sol·licitat formalment i via registre, la publicació d'un concurs on s'ofereixin aquestes places de manera definitiva i es respectin els principis de MÈRIT, CAPACITAT, ANTIGUITAT, PUBLICITAT i PÚBLICA CONCURRÈNCIA tal com recull la Llei 10/94.

 

USCOP, L’ESCUT DE L’ESCALA INTERMÈDIA!

 

 

Barcelona, 19 de gener de 2023

 5- Petició places definitives sergent i sots 5- Petició places definitives sergent i sots