Consell de Policia 17-04-23 (II)

Consell de Policia 17-04-23 (II)

Escrit el 18/04/2023
USPAC


CONSELL DE LA POLICIA 17-04-23 (II)

Ahir, 17 d’abril de 2023, vam assistir a la segona sessió del Consell de Policia del 29-03-23 que es va posposar. Aquests són els punts pendents tractats:

 

  • Aplicació increments retributius 2023: 2’5 % aplicat al març, queda pendent el 0’5% vinculat a IPC, i si es donen les condicions s’aplicaria al setembre 2023.

 

  • Increment km: Ens comenten que l’import de 0’30 euros/km que tenim és superior a d’altres administracions i que, per tant, ara per ara es mantindrà.

 

  • Millores de conciliació i altres a la Mesa General Funció Pública i aplicació a CME: Ens recorden que no són d’aplicació directa a mossos, tot i que algunes s’han aplicat (permís per dol gestacional, regles doloroses...), d’altres com reduccions de jornada fins 14 anys, les 15 hores d’absència amb autojustificació per motius de salut, etc... ens traslladen a tractar-ho a la Mesa de Negociació. Està clar que allò que ens perjudica SI se’ns aplica i, per contra, les millores NO són objecte d’aplicació directa, equiparant-ho a resta de funcionaris.

 

  • Mesa Negociació del CME: S’han dut a terme ja tres reunions, per establir el marc de negociació i ara, un cop tancat el marc de negociació es traslladarà  a la Comissió de Despeses i Retribucions de Personal per tal de validar l’autorització (d’altra banda requisit necessari per poder tancar un acord i donar-li validesa).

Estem a l’inici d’una negociació ambiciosa i amb punts que l’Administració està oberta a tancar: Pla de carrera professional per USC i especialitats, increments retributius vinculats a diversos complements (especialitat, disponibilitat, perillositat, penositat, nocturnitat, horaris/treball cap de setmana, responsabilitat, així com la compensació en festius...), reducció jornada anual, increment preu assistència judicis o mesures relatives a permisos, vacances, reduccions de jornada i conciliació. Negociació que es pretén agilitzar al màxim i que ens confirmen serà en paral·lel tant els que són més fàcils d’implementar com aquells que requereixen de major complexitat. Per tant, uns no alentiran els altres, la prioritat és arribar a un acord de màxims sense renunciar a cap millora que puguem assolir abans. I sobretot recordem: un increment lineal per sobre del 2’5% no s’ajusta a normativa i no és possible, us aconsellem que si teniu dubtes sobre aquest punt pregunteu als vostres delegats/des de referència i us informaran correctament. Aquesta és la posició que defensem la majoria dels sindicats representatius i de representants al Consell de Policia, units en benefici del col·lectiu.

 

  • Condicions de Treball Especialitats: Sobretot, pel que fa a  Ordre Públic, Investigació i Trànsit, tant pel que fa a recursos materials, humans i de formació.

Ens informen que s’han adquirit 800 noves càmeres unipersonals destinades aordre públic i USC (caps de torn principalment). També ens informen que en la mesura que els pressupostos ho permetin adquiriran nou material balístic. És prioritari.

D’una banda, amb una especialitat d’investigació tocada de mort i que ha deixat de ser atractiva pel col·lectiu, són conscients que han d’abordar la millora de l’especialitat, conciliant drets amb les necessitats operatives i el prestigi que mereix aquesta especialitat.

D’altra banda, una especialitat que agonitza (Trànsit), amb una plantilla envellida, sense vehicles i amb material obsolet (molts d’ells fins i tot heretats de la Guàrdia Civil), no ens consta encara data de concurs, tot i que ens diuen que estaria previst en unes setmanes... Van molt tard!

Pel que fa a APEN, ens diuen que són conscients de la problemàtica i que per aquest motiu tindran aviat una reunió amb Justícia per millorar l’organització, problema que traspassa el territori perquè el servei demana diàriament patrulles a USC.

 

  • Estat modificació normativa diversa: Pel que fa a la modificació del  Decret de Provisió estan treballant pel que fa al tema de la territorialitat i revisió de  mèrits, pel que fa al Decret d’uniformitat i imatge corporativa s’està acabant de revisar per part del Servei Jurídic i Prefectura.

 

  • Revisió Model Sales actual: El Comissari en Cap informa de mesures a mig i llarg termini per millorar les necessitats del servei sense concretar massa (gestió incidents, formació, sala més tecnificada i amb els recursos necessaris). Des de la USPAC seguim denunciant que estem lluny d’assolir unes condicions de treball dignes en aquest destí, i que es segueixen vulnerant drets pel que fa a permisos i conciliació familiar a companys i companyes que allí treballen. Continuem demanant que se’ns informi dels treballs fets fins ara i que hi puguem participar, es van comprometre a passar-nos conclusions a final d’any 2022 i encara estem esperant-les...

 

  • PGA-02 i PGA-07: No tenen res a dir, ni intenció de revisar res.

 

  • Règim Disciplinari: Estan d’acord en què s’ha d’actualitzar i ens diuen que el nou Cap de la DAI ens convocarà en breu a una reunió als sindicats. Esperem que aquest cop deixin assistir als especialistes en la matèria com hem demanat, a l’anterior reunió es va vetar la seva presència. A què tenen por??

 USPAC, L’ESCUT DELS MOSS@S

18 d’abril de 2023


69. Consell de Policia 17-04-23 (II) 69. Consell de Policia 17-04-23 (II)