AVUI HEM SIGNAT EL PRIMER ACORD 2023 DE MILLORES REALS ENTRE LA MAJORIA DE SINDICATS REPRESENTATIUS I L’ADMINISTRACIÓ.

AVUI HEM SIGNAT EL PRIMER ACORD 2023 DE MILLORES REALS ENTRE LA MAJORIA DE SINDICATS REPRESENTATIUS I L’ADMINISTRACIÓ.

Escrit el 01/08/2023
Juanjo R.S.

AVUI HEM SIGNAT EL PRIMER ACORD 2023 DE MILLORES REALS ENTRE LA MAJORIA DE SINDICATS REPRESENTATIUS I L’ADMINISTRACIÓ.

 

Avui, la Unió de Sindicats Majoritaris al Cos de Mossos d’Esquadra i, per sorpresa, alguns sindicats de la FEPOL, s’ha signat el primer acord de mesures de conciliació i econòmiques, tal com estava previst en el nostre full de ruta en aquestes negociacions.

 

Les votacions: 11 consellers a favor de l’acord i 5 en contra. Els sindicats que han signat l’acord han estat: USPAC, SPC, CATME, SEGCAT, SEI, SICME FEPOL i AFITCME FEPOL.

 

En contra dels acords de retallades de drets signats el 2015 i el 2017 únicament per a la FEPOL, tot i no estar legitimats perquè no representaven a la major part de l’escala bàsica, aquesta vegada s’ha signat l’acord amb els sindicats que representen la majoria de Moss@s de l’escala bàsica, de manera legítima. Esperem que tota aquesta campanya anti acord de la FEPOL no sigui una nova presa de pèl al col·lectiu i que no el signin d’aquí a uns mesos per la porta del darrere.

 

Amb aquesta signatura parcial accelerem el gaudiment de TOTES les mesures acordades per a tot el col·lectiu en dos-tres mesos. En cas de no haver-ho fet així, fins al segon trimestre de 2024 segurament no s’hauria pogut gaudir-ne. Us informarem amb tot detall del moment en el qual entrin en vigor.

 

Ara continuem negociant els temes d’horaris, reducció horària, algun complement i el pla de carrera professional horitzontal, que era el que s’havia acordat a l’inici de la negociació i amb els punts que tots els sindicats representatius estàvem d’acord.

 

L’objectiu global d’aquesta Unió Sindical en aquestes negociacions és que tots els Moss@s de qualsevol destí es vegin beneficiats, sense deixar a ningú enrere, i millorant les condicions laborals d’aquells efectius que “pillen” més.

 

Tot i que les interferències d’una part de la taula de negociació continuen, amb una contínua desinformació interessada, nosaltres continuarem ferms per aconseguir millores reals per al CME, millores que durant molts anys han estat aturades.

 

A continuació us fem arribar l’afectació de la signatura d’aquest acord d’una manera molt resumida i us continuarem informant amb detall de tot el que vagi succeint a les negociacions:

 

 

MESURES SOBRE CONCILIACIÓ

ABANS

UNIÓ SINDICAL

Mobilitat geogràfica per fill/a menor de 2 anys a càrrec

NO

SI

Permís per lactància en cas de famílies monoparentals

NO

SI

Ampliació del permís per naixement i cura de menor famílies monoparentals

NO

SI

Permís prenatal - EXÀMENS PRENATALS, VISITES URGÈNCIA, TÈCNIQUES PREPARACIÓ PART

NO

SI

Permís per deures inexcusables relacionats amb la conciliació vida familiar i laboral

NO

SI

PAP's i PERMÍS HORES ACUMULADES

Jornada complerta

Fraccionat

Vacances presència mínima

80%

60%

Vacances període estiu

MAIG-OCTUBRE

15-6 a 11-9

Reducció de jornada per interès particular

NO

SI

Ampliació de la reducció de jornada per tenir cura de fill/a menor de 14 anys

NO

SI

Formes de gaudiment de la reducció de jornada

TORNS FIXES

FLEXIBILITAT

Permís parental per a la cura de fill/a o menor en acolliment fins als 8 anys edat

NO

< 8 SETMANES

Permís mort, accident, malaltia greu, hospitalització intervenció quirúrgica amb repòs

2 i 4 DIES

1 DIA MÉS

Aplicació al CME les mesures de conciliació que s'estableixen a l'EBEP

NO

Aplicació directa

 

 

 

MESURES ECONÒMIQUES

 

 

Complement específic variable (CEV)

 

 

CEV TORNS

 

 

Torn DIÜRN 12 h Dissabte i Diumenge NO FESTIU

8 € (MOIN)

18,96 €

Torn DIÜRN 8:30 h Dissabte i Diumenge NO FESTIU

0 €

13,43 €

Torn NOCTURN 8,5 h - 12 h. Dilluns a Dijous NO FESTIUS

3,62 €/h

3,62 €/h

Torn NOCTURN 12 h Dissabte i Diumenge NO FESTIUS

36,96 € (+MOIN)

61,42 €

Torn NOCTURN 12 h Divendres NO FESTIUS

28,96 €

61,42 €

Torn NOCTURN 8,5 h Divendres, Dissabte i Diumenge NO FESTIUS

28,96 €

43,51 €

Torn de matí, tarda o DIA festius assenyalats 8,5 h

4:15 h *

90 €

Torn de matí, tarda o DIA festius assenyalats 12 h

6:00 h *

127,06 €

Torn de nit o tarda-nit festius assenyalats 8,5 h

4:15 h *

133,51 €

Torn de nit o tarda-nit festius assenyalats 12 h

6:00 h *

188,48 €

Festius NADALENCS torn 8,5 h

4:15 h *

200 €

Festius NADALENCS torn 12 h

6:00 h *

282,35 €

NOMBRE DE FESTIUS ASSENYALATS/NADAL

10

14

Disponibilitat NO PRESENCIAL

 

 

Guàrdies NO PRESENCIALS, MÍNIM 8H 3€/HORA

1:36 h

24 €/dia

Guàrdies NO PRESENCIALS FESTIUS ASSENYALATS, MÍNIM 8H 5€/HORA

1:36 h

40 €/dia

Activacions GNP

Mínim 5 h

H.EXTRA

ARRO incloses GNP

NO

SI

Guàrdies de comandament

 

 

Escala intermèdia, executiva i superior (no cal presencia física al lloc) de 18:00 a 6:00

NO

8 €/HORA 96 €/TORN

Especial responsabilitat

 

 

Mosso assumint tasques de Caporal, Caporal de Sergent, Sergent de Sotsinspector torn 8,5h

NO

20 € /TORN

Mosso assumint tasques de Caporal, Caporal de Sergent, Sergent de Sotsinspector torn 12h

NO

28,24 € /TORN

Mosso assumint tasques de Sergent torn 8,5h

NO

40 € / TORN

Mosso assumint tasques de Sergent torn 12H

NO

56,47 €/TORN

Assistència a declaracions judicials

 

 

PRESENCIAL Mateixa localitat 3 h. extres

70,68 €

150 €

PRESENCIAL Mateixa diferent localitat 5 h. extres

117,80 €

150 €

Videoconferència 3 h. extres

70,68 €

90 €

Quilometratge i despeses de desplaçament no s'abonen EXCEPTE JUDICI FORA CATALUNYA

 

 

ESCALA INTERMÈDIA

 

 

Passi del grup C1 al B SOU MENSUAL i augment import TRIENNIS

 

 

No immediat (termini màxim 2 anys), cal homologacions formatives i experiència

 

 

Adequació preu hora extraordinària

 

 

Preu hora extra MOSSO, CAPORAL, SERGENT

23,56€ i 28,26€

+ 3 €, 4 € hora

Increment retribucions CAP DE TORN USC

 

 

Sergents CAP de torn USC Passen a ser SERGENT A (RETRIBUCIONS ANUALS)

48.822,42 €

49.614,96 €

Increment retribucions INVESTIGACIÓ

 

 

Passi nivell 2 a nivell 3 Categoria MOSSO ANY

41.181,92 €

42.890,76 €

Passi nivell 3 a nivell 4 Categoria MOSSO ANY

42.890,76 €

44.531,56 €

 

LA UNIÓ FARÀ LA FORÇA!

Catalunya, 31-07-2023Primer Acord 2023 Primer Acord 2023